Title-Name-Surname Paper Title University Session
Dr. Esra Müjgân KARATAŞ Demokrat Parti Döneminde Sivas (1950 – 1960) Millî Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Recep KILIÇ Fıkıh Terimi Bağlamında Farabi’de Din-Kültür İlişkisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Uğur GÜLCÜ Kent Güvenliğinde Komşu Kollama Projesi Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU 21.Yüzyılda Akdeniz ve Kıbrıs’ın Artan Jeo Politik, Jeo Stratejik Önemi Doğu Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Karlygash ASHIRKHANOVA Shaman/Bahshı and Folk Medıcıne Tradıtıon in Kazakh Folklore Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları Akdeniz Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof.Dr. Nergüz Bulut SERİN Ortaöğretim Öğrencilerinde Siber Zorbaliğa Maruz Kalma ve Siber Zorbalik Davranişlarinin İncelenmesi (Kuzey Kibris Örneklemi) Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr. Gör. Anjelika ŞİMŞEK Affiliative Memory of Cyprus Conflict: The Museum of Barbarism Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr.Gör.Ayşe ERCAN Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi Çağ Üniversitesi \ İş Sağlığı ve Güvenliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr.Öğretim Üyesi Sabri Can SANNAV Dünden Bugüne Balkanlarda Bir Başkent: Edirne ve Edirne’de Yaşam Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu