Title-Name-Surname Paper Title University Session
Özcan Güngör Sekülerleşme AYBÜ 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. James Janethon, Assoc. Prof. Tercan Keskin el-Kaide Tecrübesinin Sosyolojik Değerlendirmesi Somali Örneği Princeton University 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
prof. buhara sükelerl aybu 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Türkiye Tecrübesinde Köylü Dininin Toplumsal Tezahürleri ve Kaynakları Ankara Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Professor George Ritzer McDonaldization of Society Maryland University 3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
PROF. CUMALİ KORKMAZ Değişim YBU
Lec. Kemal GÜVENLİ-Asst. Prof. Bilgehan TOZLU A Transformation Application of Manual Door to Automatic Door 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Res. Asst. Kamil ÇELİK - Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Öznel Normun E-Öğrenme Sistemine Devam Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Res. Asst. Kamil ÇELİK-Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Algılanan Performansın E-Öğrenme Kullanıcılarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Gazi Üniversitesi Lisansüstü E-Öğrenme Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Lec. Bünyamin ÇİÇEK Nano-Kompozit Malzeme Üretim Makinesi ve Otomasyon Sisteminin Teknolojik Tasarımı 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Lec. Selim ÖZDEM Android Tabanlı Kablosuz Mekan Otomasyonu 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Lec. Saliha Kevser KAVUNCU-Asst. Prof. Bülent Gürsel EMİROĞLU Derin Öğrenme ve Nesne Tanımada Kullanılan Önemli Derin Öğrenme Modellerinin İncelenmesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Asst. Prof. Aytürk KELEŞ-Asst. Prof. Ali KELEŞ Nesnelerin İnternetinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Asst. Prof. Abdullah DEMİR Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmaları 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu