Title-Name-Surname Paper Title University Session
Assoc. Prof. Dr. Dervis Kirikkaleli / Dr. Melike Torun / Assoc. Prof. Dr. Apler Ozun Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK European University of Lefke / Istanbul University - Cerrahpasa / University of Oxford 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Zeliha BERK Üsküdarlı Yâkub Afvî ve Netîcetü’t-Tefâsir Adlı Eserindeki Metodu Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Kemal EROL Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Öğr. Gör. Sinan DERMAN Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Çocuk Dostu Şehirler Okan Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Muhammet Raşit MEMİŞ Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Haris Hodzic Anxiety Prevalence among high school students International Balkan University 5th International Symposium on Educational Sciences
Prof.Dr.Mustafa Yıldırım Sanat ve Akıl NEÜ. Ahmet Keleşoğlu İLAHİYAT FAK. 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Sungur DOĞANÇAY Ingiltere’nin Kudüs’te Misyonerlik Faaliyetleri Dicle Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Büşra SAYGI TEKİR Büro Ortamı Çalışma Koşullarının Ergonomik Yönden Analizi: Adıyaman Belediyesi Örneği Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE İslam Hukukunun Aile İçi Şiddete Bakışı T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Arş. Gör. Esra Bayrak AYAŞ, Doç. Dr. Eyyüp NACAR Sporcuların Sportif İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi Adıyaman Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE Üsküplü İshak Çelebi’nin Gazellerinde Ontolojik Metafor Olarak “Aşk” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Ersin Kavi Lisans Öğrencilerinin İkinci Üniversite (Açıköğretim) Eğitimine Yönelik Algıları: Yalova Üniversitesi Örneği Yalova Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Zühal KARAMIŞ, Arş. Gör. İpek YILDIRIM Geçmişten Günümüze Mimaride İç ve Dış Arasındaki Sınırın Dönüşümü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Huseyin Yilmaz Cosmopolitan Imageries in Ottoman Art and Literature George Mason University 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Şengül Altun Öney (Dr. Aday) Peripatik Felsefe Ve Meşşâi Filozoflar; El Kindi, Farabi Ve İbn-i Sina’nın Müzik Yaklaşımları İstanbul Teknik Üni Sosyal Bİlimler Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Alper Gönül, Doç. Dr. Selen Durak 19. Yüzyıl Sonlarından 20. Yüzyıl Ortalarına Üsküp Kent Merkezinde Mimari Değişim Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. İpek YILDIRIM, Arş. Gör. Zuhal KARAMIŞ Mimarlık-Tasarım Eğitiminde Çok Kültürlülük Aracı Olarak Sanat Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ömer Yılmaz Tasavvuf /Tarîkatlarda Rüyanın Yeri ve Değeri: Üsküplü Halvetî Asiye Hatun’unun Rüya Defterinin Analizi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Ramazan BİÇER Osmanlı Arşive Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman olması Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Durgun Portrait of an Ottoman Turkish Intellectual:Faik Sabri Duran Marmara University, Political Science & International Relations 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Ögr.Gör. Rana YURTDAŞ, Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ The Kid said ”I wish the school to be ours.” Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Esra Müjgân KARATAŞ Demokrat Parti Döneminde Sivas (1950 – 1960) Millî Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Recep KILIÇ Fıkıh Terimi Bağlamında Farabi’de Din-Kültür İlişkisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Uğur GÜLCÜ Kent Güvenliğinde Komşu Kollama Projesi Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU 21.Yüzyılda Akdeniz ve Kıbrıs’ın Artan Jeo Politik, Jeo Stratejik Önemi Doğu Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Karlygash ASHIRKHANOVA Shaman/Bahshı and Folk Medıcıne Tradıtıon in Kazakh Folklore Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları Akdeniz Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof.Dr. Nergüz Bulut SERİN Ortaöğretim Öğrencilerinde Siber Zorbaliğa Maruz Kalma ve Siber Zorbalik Davranişlarinin İncelenmesi (Kuzey Kibris Örneklemi) Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr. Gör. Anjelika ŞİMŞEK Affiliative Memory of Cyprus Conflict: The Museum of Barbarism Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr.Gör.Ayşe ERCAN Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi Çağ Üniversitesi \ İş Sağlığı ve Güvenliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr.Öğretim Üyesi Sabri Can SANNAV Dünden Bugüne Balkanlarda Bir Başkent: Edirne ve Edirne’de Yaşam Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu