HomeÇağrı Metni
ÇAĞRI METNİ

Sevgili meslektaşlarımız,

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V (INCSOS-Üsküp-www.incsos.org)Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi, Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle Üsküp’te,

Uluslararası Balkan Üniversitesi kampus alanında 27-30 Haziran 2019’da gerçekleştirilecektir.

Kongre sunum dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. Kongre esnasında simültane tercümeler yapılacaktır.

Makedonya’da Uluslararası bir kongre düzenleyerek;

1-Balkan ve Üsküp havzasının kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak;

2-Kongreye katılacak olan bilim adamlarının Balkan ve Üsküp’ün tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri sağlamak;

3-Din, Toplum, Tarih, Sanat, Felsefe, Davranış, Sağlık, Bilişim, Ekonomi, Hukuk, Siyaset, Eğitim, Dil ve Edebiyat alanlarını kapsayan geniş bir çerçevede eşzamanlı yürütülecek sempozyumlar gerçekleştirmek;

4-Türkiye ve Makedonya’da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Makedonyalı  akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek;

5-Bilimsel anlamda Türkiye ile Makedonya arasında köprü oluşturarak ülkeler arası ilişkilerin akademik ortam ve bilimsel üretimle sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak;

6-Türk bilimine hizmet eden araştırmacıları tek başına gidilmesi zor olan ve bizim kültürümüz, geleneğimiz ve sanatımız üzerinde derin izleri bulunan bu mekanlara götürebilmek;

7-Sunulacak bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak ve kongre sonrası özel konulara ilişkin bildirileri yayın dünyasına kazandırmak.

8-Katkısı bir kurulca değerlendirilecek bilimsel çalışmaların sahiplerine ödül takdiminde bulunmak ve bu çalışmaları taltif etmek;

9-Türk sosyal bilimi için önem arz eden mekânlarda yapılacak bu kongreyi gelenekselleştirerek bölgeyle ülkemiz arasındaki akademik ilişkileri güçlendirmek temel amaçlarımız olarak sıralanabilir.

Düzenleme komitesi 20-23 Haziran 2019 tarihleri ​​arasında Üsküp’te yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi V (INCSOS- Üsküp) bütün bilim insanlarını davet etmektedir.

Kongre aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde yapılacaktır. Eşzamanlı sempozyum konuları aşağıda belirtilmiştir:

5.Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu

5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu

5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu

5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu

5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu

5. Uluslararası Bililişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu

5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu

5. Uluslararası Turizm ve Coğrafya Sempozyumu

Kongre sunum dilleri Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır. .

Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

    Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM –Uluslararası Balkan Üniversitesi

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU-Trakya Üniversitesi

Dr. Necip Fazıl KURT-TBMM Başkan Başmüşavir

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN-Trakya Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Erol ÖZVAR-Marmara Üniversitesi

Genel Koordinatör
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi

INCSOS V ÜSKÜP
Address
Uluslararası Balkan Üniversitesi, Ana Kampüs
Üsküp, Makedonya