HomeÇağrı Metni
ÇAĞRI METNİ

Sevgili meslektaşlarımız,

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III (INCSOS 2018-www.incsos.org), Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Buhara Üniversite işbirliğiyle Buhara’da Buhara Üniversitesi kampus alanında 17-21 Ekim’de gerçekleştirilecektir.

Kongre sunum dilleri Türkçe, İngilizce ve Özbekçedir. Kongre esnasında simültane tercümeler yapılacaktır.

Özbekistan’da Uluslararası bir kongre düzenleyerek;

1-Buhara ve Semerkant havzasının kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak;

2-Kongreye katılacak olan bilim adamlarının Buhara-Semerkant’ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmeleri sağlamak;

3-Din, Toplum, Tarih, Sanat, Felsefe, Davranış, Sağlık, Bilişim, Ekonomi, Hukuk, Siyaset, Eğitim, Dil ve Edebiyat alanlarını, bu alanlarda yetişmiş Özbekistan coğrafyası kökenli bilim insanlarını ve yedi büyük Buhara’lı Mürşidi kapsayan geniş bir çerçevede eşzamanlı yürütülecek sempozyumlar gerçekleştirmek;

4-Türkiye ve Özbekistan’da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Özbekistanlı akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek;

5-Bilimsel anlamda Türkiye ile Özbekistan arasında köprü oluşturarak ülkeler arası ilişkilerin akademik ortam ve bilimsel üretimle sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmak;

6-Türk bilimine hizmet eden araştırmacıları tek başına gidilmesi zor olan ve bizim kültürümüz, geleneğimiz ve sanatımız üzerinde derin izleri bulunan bu mekanlara götürebilmek;

7-Sunulacak bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yapılacak yeni çalışmalara zemin hazırlamak ve kongre sonrası özel konulara ilişkin bildirileri yayın dünyasına kazandırmak.

8-Katkısı bir kurulca değerlendirilecek bilimsel çalışmaların sahiplerine ödül takdiminde bulunmak ve bu çalışmaları taltif etmek;

9-Türk sosyal bilimi için önem arz eden mekânlarda yapılacak bu kongreyi gelenekselleştirerek bölgeyle ülkemiz arasındaki akademik ilişkileri güçlendirmek temel amaçlarımız olarak sıralanabilir.

Düzenleme komitesi 17-21 Ekim 2018 tarihleri ​​arasında Buhara’da yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi III (INCSOS 2018-Buhara) bütün bilim insanlarını davet etmektedir.

Kongre aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde yapılacaktır. Eşzamanlı sempozyum konuları aşağıda belirtilmiştir:

3.Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu

3. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu

3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu

3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu

3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu

3. Uluslararası Bililişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu

3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu

3. Uluslararası Turizm ve Coğrafya Sempozyumu

Kongre sunum dilleri Türkçe, İngilizce ve Özbekçe’dir.

Onur Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

    Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM –Uluslararası Balkan Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Abduqobil Abdunabiyevich TULAGANOV – Buhara Üniversitesi Rektörü

Necip Fazıl KURT-MEB Müşaviri

Genel Koordinatör
Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Universitesi
Prof. Dr. Sharif BARATOV-Buhara Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Kordinator
Dr. Dilshod YAVMUTOV-Buhara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim E. ARIOĞLU-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Abror JURAEV-Buhara Üniversitesi
Doç. Dr. Celalettin YANIK-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dış Koordinatör

Abdumalik TUYCHIBAEV-Ankara Universitesi

INCSOS V ÜSKÜP
Address
Uluslararası Balkan Üniversitesi, Ana Kampüs
Üsküp, Makedonya
Değerli Bilim İnsanları, kongre programına ulaşmak için buraya tıklayınız.
Değerli Bilim İnsanları, 'Gezi' programına ulaşmak için buraya tıklayınız.
close