Unvan-İsim-Soyisim Bildiri Başlığı Üniversite Oturum
Elif Büşra Uzun, Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNİ ETKİLEYEN ÖZELLİKLER Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Esra Solak, Dr. Munise Duran İlkokul Birinci Sınıf Velilerinin Çocuklarının Okula Başlama Sürecinde Yaşadığı Kaygılar İnönü Üniversitesi, İnönü Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Bahattin Akbaş Dinde Aşırılık Sorunu ve Hz. Peygamber DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Adnan ÇALIK ÜNİVERSİTELERİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Öğr. Gör. Hasan Ispartalı MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE İŞYERİ EĞİTİMİ UYGULAMALARI Süleyman Demirel Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Yrd. Doç. Dr. Gül KAHVECİ SANAL GERÇEKLİK TABANLI UYGULAMANIN OKUMA MÜDAHALESİNE DİRENÇLİ ÖĞRENCİLERİN HECE OKUMA AKICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Lefke Avrupa Üniversitesi 3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTENİN TEDAVİSİNDE SANAL GERÇEKLİK TABANLI UYGULAMANIN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLİLİĞİ Lefke Avrupa Üniversitesi Dr.Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Gemikonağı- Lefke KKTC 3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Dr. Doğu Erdener Teaching Turkish as a foreign language: what we can know from experimental psychology Middle East Technical University / Northern Cyprus Campus / Psychology Program 3rd International Symposium on Educational Sciences
Arş. Gör. Gülşah BULUT TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ FİİL BİRLEŞMELERİNİN ANALİTİK FİİL YAPISI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Türk Dili ve Edebiyatı 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi İlker Mümin ÇAĞLAR, Hasancan ERALACA 14. Yüzyılın Sonlarında Saruhanoğulları’nda Kolonizatör Bir Nakşibendi Dervişi: Şeyh İshak’î Rûmî MCBÜ Fen edebiyat Fakültesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Bahset KARSLI TARIMSAL FAALİYET BAĞLAMINDA DİNSEL BİR MEŞRUİYET SÖYLEMİ OLARAK KADER ALGISI: ANTALYA ÇİFTÇİLERİ ÖRNEĞİ Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç.Dr. Alper Alp RUSYA MÜSLÜMANLARI İTTİFAKINDA TÜRKİSTAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Güven ARIKLI-Dr. Melahat ARIKLI KKTC YAZILI BASANINDAN MÜZAKERE İLİŞKİLERİ: GÜNEY KORE – KUZEY KORE ÖRNEĞİ Kıbrıs İlim Üniversitesi-Kıbrıs İlim Üniversitesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ-Dr. Melahat ARIKLI GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM VE REKLAM İLİŞKİSİ: POPÜLER DİZİ OYUNCULARIN ÜRÜNLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi-Kıbrıs İlim Üniversitesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Prof. Dr. Selma YEL, Uzm. M. Abdullah KAYMAK Mütareke Dönemi’nde İstanbul Yahudi Cemaati’nde Siyonist Bir Yapılanma: Yahudi Milli Meclisi (1918-1919) Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Kaligrafik Görselliğin Doruk Noktası: Süleymaniye’de Hattat Karahisârî İmzası Afyon Kocatepe Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Aybala ÇAYIR SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Aksaray Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Dr. Ömer KORKMAZ TENVΑU’L-USÛL ESERİ ÇERÇEVESİNDE FUDAYL ÇELEBİ’NİN MOLLA HÜSREV’E YÖNELTTİĞİ TENKİT VE İTİRAZLAR Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Ögr. Üyesi Nursel GÜLCÜ I. Dünya Savaşı Sonrası Enver Paşa’nın Kafkasya’ya Hareketi ve Türkistan’daki Mücadelesi Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Yasemin Dinç KURT CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NDAN SOVYETLER BİRLİĞİ VE DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE BİR BAKIŞ Hacettepe Üniversitesi TÖMER 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Ayşegül Celepoğlu Çocuklar İçin Gezi Kitapları Nasıl Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Hülya TAŞ Tutaklı Zarif Türk’ün Hikâye Dağarcığı ve Üreyze Nisa Hanım ile Hüseyin Bey Hikâyesi Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MABEYİNCİSİ MEHMET EMİN BEY’İN KALEMİNDEN ORTA ASYA Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Abide Doğan Fikir Hareketleri Dergisinde Edebi Tenkit ve Tercüme Hacettepe Üniversitesi / Türk Dili ve Edebiyatı 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Nesrin Karaca TÜRK DÜNYASININ YAKIN DÖNEM ÖNCÜ KAYNAKLARINDAN KARDAŞ EDEBİYATLAR DERGİSİ Bursa Uludağ Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ II. MAHMUD DÖNEMİ SEYAHAT TEZKERESİ UYGULAMASINA DAİR BAZI TESPİTLER Necmettin Erbakan Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN, Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK Nurettin Topçu’ya Göre Ahlak ve Karakter Eğitiminde Okulun ve Öğretmenin Rolü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Fadime Tosik Dinç MİRZA BALÂ MEHMETZADE’NİN AZERBAYCAN AYDINLANMA HAREKETİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ (1875-1921) Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksekokulu 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Munise Duran OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR İnönü Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Temettuat Defterlerine Göre Anadolu’da Özbek İsimli Köylerin Sosyal ve Ekonomik Durumu Manisa Celal Bayar Üniversitesi/Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Alpaslan Demir Kayıp Köy Çalışmalarında Mezarlıkların Yeri GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Sinan YÜKSEL Rusların Karadeniz’in Kuzeyini Ruslaştırma Politikası Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Nurgül KILINÇ Tekstil ve Moda Tasarımı Yükseköğretim Programlarında Sürdürülebilirlik Yaklaşımlarının İncelenmesi Selçuk Üniversitesi/Moda Tasarımı Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Musa Çifci, Doç. Dr. Erol Duran ORTA ASYA TÜRK KİMLİK DEĞERLERİNİN TÜRKİYE’DE DERS KİTAPLARINA YANSIMASI Uşak Üniversitesi Eğitim Fak 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Mehmet DENİZ UŞAK ŞEHRİNDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN CBS İLE ANALİZİ Uşak Üniversitesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Lazura Kazykhankyzy, Prof. Dr. Yücel Gelişli A Study of Relationships between Academic Self-Concept, L2 Motivational Self-System and Intercultural Communicative Competence in a Turkish Context Ahmet Yesevi Üniversitesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çakaloğlu Yemen İsyanının Bastırılmasında Hamidiye Alayları MCBÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. AYSE YUCEL CETIN Yunus Emre’nin Şiirlerinde Sosyal Ahlâk ve Eleştiri GAZİ UNIVERSITY 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. İsmet ÇETİN TÜRKİYE’DE LİSE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE ALİ ŞİR NEVAÎ VE ESERLERİ GAZI UNIVERSITY 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Erol Öztürk Nehcü’l-Ferâdis’teki Yûsuf Kıssası ve Şeyyad Hamza’nın Yûsuf-ı Zelîha’sındaki Bazı Dil Özellikleri Üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Zafer ATAR I.DÜNYA SAVAŞINDA RUSLARA ESİR DÜŞEN TÜRK ASKERLERİNİN BUHARA VE ÇEVRESİNE DAİR RAPORLARI Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa KALE, Prof. Dr. Bekir BULUÇ Bir Devlet Üniversitesinde, Farklı Demoğrafik Değişkenler Açısından Yönetici Güven Düzeyinin İncelenmesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
PINAR BULUT, YASEMİN KUŞDEMİR TÜRKÇEDEN ÖZBEKÇEYE ÇEVRİLEN ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof.Dr. Yücel Gelişli, Lazura Kazykhankyzy Abay Kunanbay’in Kara Sözlerinin Değerler Açısından İncelenmesi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MÜZİKLE İNŞA EDİLEN KİMLİK ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİM İNCELEMESİ: İRFAN GÜRDAL ve ÇERAĞ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Bekir BULUÇ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KALE Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Örgütsel Bağlılıklarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üy. Hülya Gökçe KAZAN TATAR TÜRKÇESİNİN KAZAN ARDI AĞIZLARI ÜZERİNE Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Dr. Mustafa CAN Osmanlı Devleti’nde Özbek Elçilerinin Ağırlanışı ve Huzura Kabulleri Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğtimi Anabilim Dalı 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Akarturk Karahan KARAHANLI TÜRKÇESİ EDEBİ ESERLERİNDE TARİHİ KİŞİLERE ATIFLAR Ankara Yıldırım Beyzıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
PROF.DR. FUNDA TOPRAK ALİ ŞİR NEVAYİ’DE CENNET VE CEHENNEM METAFORU ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Fadime Tosik Dinç SOVYETLERİN DAĞILMA SÜRECİNDE 1989 FERGANA OLAYLARI VE TÜRK BASININA YANSIMALARI Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksekokulu 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üyesi Emin KIRKIL TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE AKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Türk Dili Okutmanı Güzel Satık YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ROL OYNAMA TEKNİĞİNİN FONKSİYONEL KULLANIMI Ahmet Yesevi Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Seda ÖZMEN ERKEN ORTAÇAĞ KİLİSE KONSİLLERİNDE YAHUDİLER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Mustafa ALKAN OSMANLI DEVLETİ’NDE ÖZBEK TEKKELERİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR, Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİMİNDEKİ GELİŞMELER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Gazi Üniversitesi/ Eğitim-Öğretim ve İşbirliği Koordinatörlüğü 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mansur GÖKCAN Nimet ve Musibetin Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA Nogay Türkçesinde Söz Eylemler GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİM ANA BİLİM DALI 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Latife Özcan Hikâyeden Senaryoya: Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr . Necdet Hayta REVAL GÖRÜŞMELERİNDE İRAN VE AFGANİSTAN (9-10 HAZİRAN 1908) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih ABD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Doç. Dr. Hasan Cicioğlu 1923-1960 ARASI TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKALARI VE KIBRIS TÜRK’ÜNÜN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Öğretim Üyesi Aziz Gökçe Oğuz Adının Anaolu Ağızlarındaki Anlamları Üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ BABÜR ŞAH: BİR HÜKÜMDARIN VARLIK MÜCADELESİNDE SIĞINDIĞI KUR’AN AYETLERİ Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof.Dr. Ahmet YILDIRIM SEMERKANDLI MUHADDİS DÂRİMÎ VE SÜNEN’İ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZMEN ERKEN ORTAÇAĞ KİLİSE KONSİLLERİNDE YAHUDİLER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Aysun Demirez Güneri Yeni Uygur Türkçesinde Kişi Adlarında Kısaltmalar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Leh. Ve Ed. Bölümü 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Mesut Aydin-Güler Aydın HALKEVİ DİL, EDEBİYAT ve TARİH ŞUBELERİNİN FAALİYETLERİ İnönü Üniversitesi, 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Mesut Aydin-Nihal BOZTOSUN MİLLÎ MÜCÂDELE DÖNEMİ İSTANBUL GİZLİ GRUPLARI ve ÜSKÜDAR ÖZBEKLER TEKKESİ İnönü Üniversitesi, 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Gencay Zavotçu RIZÂ VE RİYÂZÎ TEZKİRELERİNDE ŞÂİR VE ŞİİR SUNUMU Kocaeli Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ TÜRK CUMHURİYETLERİ DEVLET ADAMLARININ TBMM GENEL KURULUNDAKİ KONUŞMALARINDA İŞLEDİKLERİ TEMEL KONULAR Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
İbrahim Baş Tourism Effect in Urban Architecture Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu 3. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Akram Rashid COMMUNITY BASED DR MANAGEMENT IN ISLANDED MODE Air University, Islamabad, Pakistan 3rd International Symposium on Information Technologies and Applied Sciences
Öğr. Gör. Osman AKTAŞ Arapçada Usûl ve Fürû’ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Gürbüz Arslan Ahmet Tevfik Paşa Hükümetleri’nin Sulh Hazırlıkları ( 11 Kasım 1918-3 Mart 1919) Bülent Ecevit Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet ŞEN İSKOÇ GENERAL PATRİK GORDON’UN GÖZÜYLE ÇEHRİN SAVAŞLARI 1677-78 Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
ZEKAİ TAŞIN KURUCU BURSA ÖNCÜ BUHARA ÇANKAYA FAİK GÜNGÖR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Okutman Tuğçe Nur KESİN DÎVÂNU LÜGÂTİ’T-TÜRK’TE CİNSİYET FARKLARI ÜZERİNDEN İNSANIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜ Ahmet Yesevi Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üyesi Emin KIRKIL TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE ALAKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğretim Ü. Ersin TOPÇU, Dr. Öğretim Üyesi İsmail YILDIZ Sosyal Bilgiler Öğretimini Kahoot İle Oyunlaştırmanın Motivasyona Etkisi Kastamonu Ünversitesi Eğitim Fakültesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Erdem YAVUZ RESMİ İSTATİSTİKLERE GÖRE 1929 BUHRANININ TÜRKİYE’YE VE DİĞER ÜLKELERE OLAN ETKİSİ Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Seda ALTUNBAŞ YAVUZ SINIF ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Halit KARATAY Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Mecazlar ve Deyimler Üzerine Bir Eylem Araştırması Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Temettuat Defterlerine Göre Anadolu’da Özbek İsimli Köylerin Sosyal ve Ekonomik Durumu Manisa Celal Bayar Üniversitesi/Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Sevinç Üçgül N.Hasanzade’nin “Nabat Ananıın Çöreği” Romanı Örneğinde Toplumsal Hafızanın Taşıyıcı Olarak Kadın Erciyes Üniversitesi 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu BUHARA EMIRLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI ALIM HAN’IN AFGANISTAN’DA ÖLÜMÜ VE SONRASINDA YAŞANAN GELIŞMELER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ahmet Ünsal Fıkıh ve Tasavvufun Sinerji Oluşturduğu Merkez: Buhara Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğrt Üye. Melahat Çevik SAHNE TASARIMINDA “ALTERNATİF KUMAŞ UYGULAMALARI” Güzel Sanatlar/Sahne Sanatları/Sahne Tasarımı 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Hamit SEVGİLİ İmâm Buhârî’nin Kıyâs Konusundaki Yaklaşımı Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Nefise Bulgu Çocuklarda obezite tedavisi; spor ve fiziksel aktivite uygulamaları günlük ritmi düzenlemede destek Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV, Uğur SEZER I. SIRP İSYANI (1804-1817) VE BALKANLAR’DAKİ ULUSÇULUK HAREKETLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV-Uğur SEZER “ŞARK MESELESİ” VE 19. YÜZYILDA BATILILARIN OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA EMELLERİ Balkan Çalışmaları Anabilim Dalı 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Necati Cerrahoğlu YERELDEN KÜRESELE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ; EĞİTİM ARAŞTIRMALARI BİRLİĞİ (EAB) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Necati Cerrahoğlu 2018 DÜNYA FUTBOL KUPASINDA NEFRET SUÇU IRKÇILIK: (MESUT ÖZİL VAKASI) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Sibel YAZÇİÇEK, Nuriye KOÇAK, Kadriye KAYACAN, Ayşegül DERMAN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN ZAMANI ETKİLİ KULLANMA YETERLİLİKLERİ İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Osmanlı Dönemi Kadın Dış Mekan( sokak) Giyim Özelliklerinin İncelenmesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Sanat ve Tasarım Fakültesi,Moda Tasarımı Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK Geçmişten Günümüze Denim Giysi Kullanımı ve Modaya Katkısı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Tuğçe Hilal Kurt OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI KONULMUŞ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN PSİKOLOJİK BAĞLAMINDA STRES VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Aydın Üniversitesi /Psikoloji/ Yüksek Lisans 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Ahmet Salih İkiz Kolonizatör Dervişler Muğla’da Hoca Ahmet Yesevi Felsefesinin Yansıması Muğla Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç.Dr. Nevin Özdemir Öğretmen Adaylarının Ekolojik Dünya Görüşleri İle Materyalist Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Yasin Yılmaz KUTADGU BİLİG’İN ORTA ASYA’DA İSLAM’IN YAYILMASINDAKİ KATKISI Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Hatice Demir, Özlem Baş, Onur Doğan Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Eleştirel Düşünme Ölçütlerini Karşılaması Üzerine Nitel Bir Araştırma Hacettepe Üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen FARABİ’NİN ZİHİN KURAMINDA AKIL, HİKMET VE ERDEM İLİŞKİSİ Erciyes Üniversitesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Evren Tok Localizing Entrepreneurship Education in Qatar: Innovation and Values Hamad Bin Khalifa University 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Selma YEL, Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Türkiye’de İdeolojik Eğitimin Kısa Bir Tarihi Temel Eğitim 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN FARABİ ve İBN SİNA’NIN VARLIK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Uludag University 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Hasan BAKTIR Queen Elizabeth and Age of Exploration: British Colonial Expansion in the East Erciyes University 3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Veysi Akın Trakya-Paşaeli Cemiyeti Merkez Karar Heyeti Defteri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Zekiye Demir KADININ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNA YÖNELTİLEN SORULAR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof.Dr. Mustafa YEL, Doç.Dr. Osman ÇİMEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HABİTATLARIN DARALMASI ÇEVRE SORUNUNA YÖNELİK ALGILARI gazi üniversitesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof.Dr.Selda Kılıç “ Arşiv Belgelerine Göre 1917 Rus Devrimi’nin Azerbaycan Üzerindeki Etkileri” Ankara Üniversitesi 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör Çevre Sorunlarının Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu Ondokuz Mayis University 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu Selçuklular ve Buhara İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü 3rd International Symposium on History
Prof. dr. Adem Sezer, Dr. Okan Çoban, Dr. İbrahim Akşit ÖĞRETMENLERİN KÖK DEĞERLER ALGISI uşak Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli eğitim Bakanlığı 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Prof. Dr. Musa Şamil Yüksel CENGİZ YASASI VE ŞERİAT ARASINDA TİMURLULAR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Nuray GÜNEŞ MEDENİYETLER ÜZERİNDEN KIZILELMA ve ARZ-I MEVUD KAVRAMLARINA İLİŞKİN SOSYO-POLİTİK BİR DEĞERLENDİRME Intellfor Global Strategy 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ TÜRK TARİH DERS KİTAPLARINDA ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEK TÜRKLERİNİN TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Saliha Ağaç, Habibe Arslan EXAMINING EFFECTS OF TEACHING MATERIALS DESIGNED FOR DRESSING SKILLS ON ACQUIRING SELF-CARE SKILLS – ÖZ-BAKIM BECERİLERİ KAZANDIRMADA GİYİNME BECERİSİ İÇİN TASARLANAN ÖĞRETİM MATERYALİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Sanat ve Tasarım Fakültesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Mustafa SEVER Hakîm Süleymân Ata’nın Hikmetlerinde “Allah” Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Esra Müjgân KARATAŞ İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE ve POTSDAM KONFERANSI Millî Eğitim Bakanlığı 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Prof. Dr. Nasi ASLAN, Dr. Mehmet Ali Sezer MÜZENÎ’NİN İMAM ŞÂFİÎ’YE AYKIRI GÖRÜŞLERİ -SARHOŞUN TALAKI ÖRNEĞİ- Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Onur YARAR, Dr. Çiğdem Nilüfer UMAR ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ’NİN ÖZEL İHTİYACA SAHİP ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM VE SAĞLIK POLİTİKASI Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Gülder Şühedâ Eski Maceralarla Dolu Bir Ömür: Abdullah Battal Taymas Trakya Üniversitesi/Tarih/Yüksek Lisans 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Çiğdem Nilüfer Umar Gençlerin Engelli Bireylerin Eğitilmelerine Yönelik Tutumları Eğitim fakültesi 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
PROF. DR. ABDULHAMİT SİNANOĞLU İmam-ı A’zâm Ebu Hanife’nin Yönetim Anlayışı: Sivil-Siyasi Duruşu ve İmamet-Hilafet Anlayışı Bay 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Recep ÖNAL Mâtürîdî Düşüncenin Teşekkülünde Sosyo-Jeo-Politik Bağlam: Mâverâünnehir (Semerkand ve Buhara) Üzerine Analizler Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kelam ABD 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Refik Kasım Horasan Tefsir Ekolleri İnönü Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Murat Demirkol Erdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç (The Motive Power of the Desire to Achieve Virtue Morality) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal Ebu Hanife’nin Hadis-Sünnet Anlayışı Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Metin Özdemir EBU HANİFE’NİN TARTIŞMA VE ELEŞTİRİ YÖNTEMİ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalı 3rd International Symposium on Religion and Society
Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU Hanefî Hukuk Metodolojisinde Irak Okulu-Semerkant Okulu Ayrışmasının Göstergeleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. M. Rahmi TELKENAROĞLU Hanefî Fıkhı Buhara Pratiği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Sıddık Korkmaz, Davut Hacızade İMÂM MÂTÜRÎDÎ’YE İZAFE EDİLEN BİR ESER: PENDNÂME (MÂTÜRÎDÎ’NİN NASİHATLARI) Necmettin Erbakan Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Hülya ALPER İmam Mâtürîdî’ye Göre İnsan Onuru: Allah’ın Üstün Kıldığı Varlık Olmanın Anlamı Marmara Üniversitesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Evkuran IDENTITY AND ACTION THEORY IN EBU HANIFE -Faith-Action Relationship and Sin/ Kabirah Problem-EBU HANİFE’DE KİMLİK ve EYLEM TEORİSİ -İman-Amel İlişkisi ve Günah/Kebîre Problemi- Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ Cincel istismar olgusu olarak ensest Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu