Unvan-İsim-Soyisim Bildiri Başlığı Üniversite Oturum
Prof. Dr. Mehmet Evkuran IDENTITY AND ACTION THEORY IN EBU HANIFE -Faith-Action Relationship and Sin/ Kabirah Problem-EBU HANİFE’DE KİMLİK ve EYLEM TEORİSİ -İman-Amel İlişkisi ve Günah/Kebîre Problemi- Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ Cincel istismar olgusu olarak ensest Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu