Unvan-İsim-Soyisim Bildiri Başlığı Üniversite Oturum
Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI Examining the Activities in Science Textbooks in terms of both Teaching and Measurement Assessment Methods and Techniques Tekirdag Namık Kemal University 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Fatih Kurt Balkanlar’da Ehl-i sünnet DİB 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN M. Tayyib Okiç’in Sahâbe ile İlgili Görüşleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÖZÇELİK Üsküp’teki Gâzi Baba: Âşık Çelebi ve Hayatıyla İlgili Bazı Mülahazalar Ankara Yildirim Beyazit University 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Lec. Fatma ÜÇLER İdeal Kadın Karşısında İnci Aral Kocaeli Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Serkan YORGANCILAR Sinema ve Kimlik İnşası: Milli Sinema Örneği Gazi Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Kudret Bülbül Küresel Çağda Nasıl Bir Gençlik? Ankara Yildirim Beyazit University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Neslihan Ademi-Suzana Loshkovska User Data in Adaptive Learning Systems International Balkan University-Ss. Cyril and Methoduis University 5th International Symposium on Information Technologies and Applied Sciences
Doç.Dr. Mehmet Nusret BEDÜK İşçi – İşveren İlişkisinden Doğan Hak Uyuşmazlıklarının Barışçıl Bir Çözüm Yolu: Arabuluculuk Yalova Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Araştırma Görevlisi Maşallah Nar Memlüklerin Kiralık Fedaileri Moğol ve Haçlılara Karşı İsmâilî Suikastçılar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Araş. Gör. Mehmet Emin SARIKAYA Suriyeli Mültecilerin Dini Entegrasyonu ve Sorunlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bölümü 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Işıl Altun- Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak Reyhani: Mardin’de Müziğin ve Dansın Otantik Bileşimi Kocaeli Üniversitesi- Ankara Hacı bayram Veli Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Esra KİRİK Kutadgu Bilig’de Yer ve Coğrafya Adları Üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Assoc. Prof. Hayrettin Yücesoy Intellectual Cosmopolitanism in Islamic History Washington University 5th International Symposium on History
Assoc. Prof. Hüseyin YILMAZ Cosmopolitan Imageries in Ottoman Art and Literature George Mason University 5th International Symposium on History
Senior Preceptor Himmet TAŞKÖMÜR Literary Movements in the Early Modern Islamic World: Reception of New Style (Tarz-i Nev) by the Ottoman Literati Harvard University 5th International Symposium on History
Assoc. Prof. Cengiz ŞİŞMAN Salonica: A Showcase for Ottoman Cosmopolitanism? University of Houston 5th International Symposium on History
Doç.Dr. Spartak Kadiu Türkçeden Arnavutçaya Çeviriler Üzerine Tiran University 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç.Dr. Xhemile Abdiu Türkçenin Anlatım Teknikleri Çerçevesinde Gözlemlenen Dil Birliklirinin Yapısı Tiran University 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Mead Osmani XIX. Asır Niş Sancağında Eğitim-Öğretim Müesseleriyle Birlikte İlk Islahhanenin Kuruluşu Priştine Tarih Enstitüsü-Kosova 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Agron İslami (Ph.D.Cand.) Rumeli’nin Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü – Mustafa Paşa Vakfiyesi Örneği Priştine Tarih Enstitüsü-Kosova 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Dil, Yazım ve Anlatım Sorunları Priştine Yunus Emre Enstitüsü Okutmanı, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Hatixhe Ahmedi Üsküp’te Sultan Murat Caminin Eski ve Meşhur İmamlardan Biri Preşova’lı Hafız Ömer Efendi Bin Hafız İbrahim Efendi ? – 1930 Dr. Hatixhe Ahmedi Kosova Devlet Arşivleri – Kosova Cumhuriyeti, Priştine 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Admir ADROVIĆ 16. Yüzyılda Karadağ Sahilleri/Montenegro Coast in the 16th Century Univerzitet Crne Gore 5th International Symposium on History
Asst. Prof. Liza Alili Sulejmani The Nexus Between Public Debt and Economic Growth: Case of The Republic of North Macedonia International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Doç. Dr. Erdem YAVUZ Atatürk Dömeninde Erzincan’a İskan Edilen Balkan Muhacirleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Abror Juraev, PhD Pilgrimage Tourism in the World and Its Potential in Uzbekistan Bukhara State University 5th-International Symposium on Tourism and Geography
Prof. Dr. Serdar SAĞLAM Akbaba ve Tef Dergilerinde 27 Mayıs 1960 Darbesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç.Dr.  Mubariz Mammadli Türk Cumhuriyetlerinin Bölgesel Ekonomik İşbirliği İş Düzenleme Sistemi Bağlamında (Azerbaycan ve Türkiye Örneğinde) Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi  5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Arş Gör. Nilgün Tabakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esma Mıhlayanlar, Öğr. Gör. Burak İşçimen, Dr. Öğr. Üyesi. Kerem İşçanoğlu, Arş. Gör. Mehpare Saka, Öğr. Gör. Hakan Akıncı  “Trakya Üniversitesi Çocuk Akademisi” Bir Sosyal Sorumluluk Projesi Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. Ensar Nişancı Trans-atlantik Koalisyonun çözülüşü Sonrası Yeni Senaryolar Namık Kemal Üniversitesi General
Prof. Dr. Yakup Civelek Fuad Sezgin’e Göre Arap Şiirinin Kaynakları Asliyeti Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Recep Erbay , Duygu Tulgar Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Ekonomik Model Olarak Sanayiye Entegre Olmuş Kooperatfiler Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Fahri Akdoğan Sırbistan’da Yunus Emre Enstitüsü Faaliyetleri Kapsamında Yerel Algılarının İncelenmesi Belgrad Yunus Emre Enstitüsü 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Fahri Akdoğan Cümle Çözümleme Tekniklerinin Türkçeye Uyumluluklarına İlişkin Bir İnceleme Belgrad Yunus Emre Enstitüsü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Hikmet Atik Halk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Elbistanlı Sırri ve Şiirleri Necmettin Erbakan Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Erdal AKSOY Ticaretin Toplumsal Cinsiyeti: Kadın Köle Ticareti Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof.Dr.Mustafa Kara, Doç.Dr.Ozan Can, DoçDr.Recep Yucel A Discuss Conceptual on The Elimination and Possıbılıty of Revocation ın Non-Commercial Sales Between Cash and Prepaid Sales İstanbul Rumeli Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Nilgün Tabakoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Dr. öğr. üyesi Musa Eren İşkodralı, Dr. Öğr. üyesi.Zerrin Tan, Öğr. gör. Selacan Dökmeci Bir Sosyal Sorumluluk Projesi “Geleceğim Sensin” Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Nurten KULA Ebu Ubeyde ve Mecazu’l Kur’an Adlı Eserinin Mukaddimesi MEB 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Nezahat EVSEN Kur’an’da Fonetik Orkestrasyon Milli Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof.Dr. Emel Gönenç GÜLER Trakya Bölgesindeki Üniversitelerin Kent Markalanmasındaki Rolü Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Sibel EVLİ-Doç.Dr. Ertuğrul Recep ERBAY Türkiye’nin Kaynak Türlerine Göre Enerji Arzı: Trakya Bölgesinin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY 1897 Osmanlı-Yunan Harbi Yenilgisinden Sonra Yunanistan’da Yapılan Ordu Düzenlemeleri (1897-1912) Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Sibel Armağan Benek, Prof. Nesrin Önlü Heykel Sanatında Tekstil Atıkları Cumhuriyet Üniversitesi 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM Lise Öğrencilerinin Gençliğin Değer Krizine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Fakültesi /Temel Eğitim Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Gözde Ersöz, Yaşar Özcan Üniversite Öğrencilerinin Egzersizde Temel Psikolojik İhtiyaçlarını Öngörmede Egzersizde Davranışsal Düzenlemelerin ve Hedef Yöneliminin Rolü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZGÜVEN - Doç. Dr. Elif BABACANOĞLU Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Çevresel Açıdan Önemi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisiliği Mühendisliği Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof.Dr. Mustafa Aslan, Hasya Nazlı Ekin Ecballium elaterium. A herbal folk medicine from Anatolia Gazi University 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Şenol Korkmaz-Dr. Türkan Korkmaz Bulut Şeyyâd Hamza’nın Yûsuf u Zelîhâ Mesnevisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bugünkü Durumu Millî Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ, Melda KONDAL, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ Tekirdağ İlinde; Süt İşleme Sektöründe Soğuk Zincir Yönetimi Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Kemal Şamlıoğlu Necip Fazıl Şiirinde Korku ve Nesneleri Hacı Bayram Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Adem POLAT Ahmet Hamdi Tanpınar ve Alberto Maguel’in Beş Şehir’i Kafkas Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç.Dr. Mubariz Mammadli Türk Cumhuriyetlerinin Bölgesel Ekonomik İşbirliği İş Düzenleme Sistemi Bağlamında (Azerbaycan ve Türkiye Örneğinde) Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Tofig Mustafazade 19. Yüzyılın Sonları ve 20. Yüzyılın Başlarında “Makedonya Meselesi” ve Büyük Devletler Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Assis. Prof. Dr. Amir Imeri, Assist. Prof. Dr. Mustafa Raza Rabbani Economic Effects in Hungary Within Integration in European Union Faculty oInternational Balkan University, Macedonia-Kingdom University, Kingdom of Bahrain 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Oğuz YOLAL Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Tüzel Kişilerin Lehtar Olarak Atanabilmesi Selçuk Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Cagdas Inan Tourism Development Opportunities in Canakkale Namik Kemal University 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Prof. Dr. Sibel Turan, Sinem Bastık Uluslararası Hukukta İnsani Müdahale Kavramı: Balkanlar Örneği Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç.Dr. Aytürk KELEŞ, Öğr. Gör. Okan ALKAN, Dr. Öğr.Üyesi Ali KELEŞ Makine Öğrenme ve Derin Öğrenme Tekniklerinin Parkinson Hastalığının Teşhisinde Kullanımı İbrahim cecen university 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Ali KELEŞ, Doç.Dr. Aytürk KELEŞ Z Kuşağını Bekleyen Tehlike: Dijital Oyun Bağımlılığı Agri Ibrahim Cecen University 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel HOŞ Balkanlardaki Geleneksel Osmanlı Rumeli Meskenleri ve Fiziki Ortam İlişkisi Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Muhammet Talha SAĞLAM Bir Kavram Olarak Sivil Toplum, Sivil Toplumun Gelişimi ve Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Hayriye IŞIK Genç Olmanın Bir Başka Avantajı: Genç Girişimci Mali Teşviki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Maliye Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Oktay ATİK Türk-Alman Gençlik Alt Kültürü Örnekleri Bağlamında Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Teknoloji Kullanım Düzeyleri Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Funda ELDEMİR (Doktora Aday) Teknoloji Kullanmanın Muhafazakâr Kadınların Hayat Tarzına Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Hayriye IŞIK Vergi Hukukunda İhbar Müessesinin Yeri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Öğr.Gör.Murat ÖZDEMİR Görsel Yönetim Kavramı ve Uygulama Alanları Üzerine Bir İnceleme Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Asst. Prof. Dr. Mevludis Ibish, Asst. Büşra Dillioğlu The New Dynamics in Western Balkans and the Changing Role of Turkey International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Doç. Dr. Milyauşa (Milevşe) Gaynan Educational Activity Of Tatar Intellectuals In Turkey In The First Half Of The XX Century Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Ş.Mercani Tarih Enstitüsü, 5th International Symposium on History
Ayetullah KILIÇ Harput’da Ulu Camii (Bey Pınarı) Çeşmesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Hüseyin Baha ÖZTUNÇ Diplomat ve Seyyahların Gözünden Serez Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Şerife ÖZDEMİR Menâkıb-ı İskender Adlı Eserin İmlâ Özellikleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler Düzce Üniversitesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç.Dr. Mirzahan Egamberdiyev OGPU’nun Raporlarına Göre Sovyet İdaresinin Kazakistan’daki İslama Karşı Siyaseti (1921-1937 yy.) Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Latif Çelik 16. ve 17. Yüzyıllarda Balkan Şehirlerinden Viyana’nın Batısına Esir Olarak Götürülen Türklerin Yaşam Standartları Örneğinde Almanya’nın Entegrasyon Politikalarının Değerlendirilmesi Almanya IKG Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Eylem GÜZEL Fransız Ressam Eugéne Fromentin ve Oryantalist Gelenek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Senem K. Dışkaya Düşük Karbonlu Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Çağında Refah Ölçümlerinin Değerlendirilmesi Uluslararası İktisat Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arif Balcı, Furkan Küçükaltun, M. Fatih Aycan, Yusuf Usta Kemik İçindeki Gözenekli Yapının Üç Boyutlu Lazer Yazıcılar Kullanarak Ti6Al4V Malzemeden Üretilebilirliği Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Senem K. Dışkaya Liberalizmin Ekonomik Güvenlik ve Askeri Güvenlik İlişkisine Etkisi Marmara Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Deniz Ece Dalgıç Digital Platforms: Regulatory Challenges for Turkey Tekirdag Namik Kemal University, Department of Economics 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN Ali Galip’in Sivas Kongresini Engelleme Çabaları Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof.Dr. Ahmet KAZANKAYA- Dr. Öğr. Üyesi Adnan DOĞAN Van Meyveciliğinin Ekonomiye Katkısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Soner GÜLER, Dr. Öğr. Üyesi Z. Funda TÜRKMENOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KURUCU, Arş. Gör. Demet YAVUZ The Development of Neural Network Models in Civil Engineering Applications Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Prof. Dr. Kahramon Rajabov Balkan Sorunu ve Türkistan Gelişimcilerinin Ona Olan İlgisi Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Elza Semedli XX Yüzyıl Batı Bilim, Sanat ve Edebiyatının Türk Medeniyeti İçinde Harmanlanmasında Ali Bey Hüseynzade`nin Rolü Hazar Üniversitesi (Khazar University) 5th International Symposium on History
Doç.Dr. İrade MEMMEDOVA Güney Kafkasya’nın Türk ve Müslüman Ahalisi 18. Yüzyılın İkinci Yarısı – 19. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Güntekin NECEFLİ Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da Ermenilerin Türk-Müslüman Ahaliye Yönelik Soykırımları (Alman Arşiv Belgelerine Göre İncelenme) Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
İbrahim ATEŞ, Esra Ayça GÜZELDERELİ, Aslıhan TÜFEKCİ Big Data Usage in Internet Advertising Gazi University 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Doç.Dr. İbrahim KELAĞA AHMET Balkan Savaşları’ndan II.Dünya Savaşı’na Kadar Olan Dönemde Kuzey Yunanistan’da Azınlıklara Yönelik Dil Politikaları Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Ezgi DİNÇERDEN Digital Communication as an Enterprise Strategy Marmara University / Faculty of Communications 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ARDA Doğanın Temsili ve Döngüsüne Bakış Bağlamında Belgesel Film: Honeyland ve Kamilet Üzerine Bir İnceleme İstanbul Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Feim GASHİ Yeni Dini Akımların Ortaya Çıkmasını Etkileyen Sosyo-Psikolojik Faktörler (Kosova Örneği) Kırklareli Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Assist. Prof. Dr. Özgül UYAN The Incentıves On The Servıce Exports For Fınancıng Of The Health Tourısm Sector In Turkey Istanbul Aydın University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Doç. Dr. Yaşar Zorlu Rusya’nın Balkanlarda Müslüman Halka ve Yeniçerilere Yönelik Propagandası Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Gözde ERSÖZ-Hasan İRGİ Gençler Neden Egzersiz Yapar Veya Neden Egzersiz Yapmaz? Egzersiz Reçetemiz Yaşam Doyumunun Bir Öngörücüsü Müdür? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Dr. Gökmen Kantar Michel Foucault’un Bilgi ve Güç Odaklı Söylem Anlayışı Namık Kemal Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Öğretim Üyesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Faruk TEMEL İletişim Teknolojileri ve Görsel Kültürde Yaşayan İnsanın Düşünsel Değişimi Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Öğr. Üyesi Serdal IŞIKTAŞ- Dr. Melahat ARIKLI Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleriyle Kariyer Geliştirme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi-Kıbrıs İlim Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Asst.Prof.Dr. Luljeta Sadiku, Assoc.Prof.Dr. Murat Sadiku, Assoc.Prof.Dr. Nimete Berisha An Empırıcal Analysıs of Coruptıon and Shadow Economy of The Central and Eastern European Countrıes (CEEC) International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Sevi BALOĞLU, Dr. Aytaç GÜT, Dr.Öğr.Üyesi Hasan Selçuk ETİ Teknostresin Mobil Bankacılık Uygulamaları Kullanımına Etkisi Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR Makedonya Cumhuriyeti’nin 2018-2025 Eğitim Stratejisi ve Eylem Planı Çerçevesinin Başat Özel Eğitim Olmak Üzere İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Özel Eğitim Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Dr. Aytaç GÜT, Arş. Gör. Sevi BALOĞLU, Dr. Öğr. Ü. Hasan Selçuk ETİ Mobil Alışveriş Sitelerini Kullanma Niyetinin Anlık Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Araş. Gör. Dr. Ali İLHAN, Araş. Gör. Dr. Coşkun AKDENİZ Türkiye’de Zorunlu Karşılıkların Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar Üzerindeki Etkisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi/İktisat Bölümü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi/İktisat Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Nilüfer UMAR Investigation of Teachers’ Beliefs To The Concept of Creativity: Turkey, United States and Indian Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Yeliz ERATLI ŞİRİN,Öğretim Görevlisi Tayfun ŞİRİN,Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR, Doç. Dr. Levent SANGÜN , Dönüştürü Liderliğin Prososyal Örgütsel Davranış Üzerine Etkisi: Türkiye Spor Federasyonları Örneği Çukurova Üniversitesi- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR, Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR, Türkiye Yükseköğrenimindeki Gelişmeler: Gazi Üniversitesi Örneği Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Halime ARIĞTEKİN Çingene Dilinden Türkiye Türkçesine Geçen Bazı Söz ve Söz Öbekleri Üzerine Davetli Kocaeli Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üye. Ümit Özgür DEMİRCİ, Aysun Soyer Eski Türkçede “Umut ve Umutsuzluk” Deyimleri Üzerine Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Güven ARIKLI 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Dünya Basınına Yansımaları Kıbrıs İlim Ünivresitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Alper Aslan-Bilge Çipe Etkin Piyasa Hipotezinin Zayıf Formunun Kripto Para Piyasasında İncelenmesi: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve EOS Örneği Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisat ABD, Doktora 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Edip Durmaz Abidin Özmen’in Trakya Tasavvuru ve Trakya’da Osmanlı Türkleri İle İlgili Mülahazaları Kırklareli Üniversitesi / Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr.Öğr.Üye Gamze Yıldız ŞEREN KURULAR-Dr.Öğr.Üye.Simla GÜZEL Devlet Bütçelerinde Görünmezleri Görünür Kılmak: Sosyal Bütçeleme ve Bir Tahlil Namık Kemal University 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Assoc.Prof.Dr. Adriatik Derjaj, Assist.Prof.Dr. Alban Foçi Balkanlarda Türkçenin Öğretimi (Devlet politikaları, Zorluklar, Kolaylıklar, Yöntemler, Teknik ve Altyapı) State University of Tirana 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Burhan Düz Son Düzenlemeler Doğrultusunda Vergi İnceleme Süreçlerinde Yeni Esaslar Maliye 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Ali Fuat Örenç-Prof. Dr. Rıfat Günalan Balkanlar da Türk Cami Vakıflarına Dair Yeni Bir Kaynak: Evkâf-ı Ümem Tarihi İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ve Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
MA Baha Kurulmaz MSc Jana Petreska MSc Fatime Ziberi Prof. Dr. Emilija Stoimenova Canevska, University Life Satisfaction Scale- P Study International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Asst. Prof. Dr. Igballe Miftari Collaborative teaching and mentoring: Applying parallel teaching in professional development International Balkan University 5th International Symposium on Language and Literature
Mehmet Vehbi POLAT Değerlerin Öğretmenlerin Tükenmişlikle Başa Çıkmaları İle İlişkisi Doktor Adayı (Milli Eğitim Bakanlığı- Okul Müdürü) 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Osman KÖSE 19. Yüzyıl Başlarında Üsküp Polis Akademisi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Öğr. Gör. Kemal KAMACI İslami Yönetim ile Konvansiyonel Yönetimin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem AKMAN Kent Alan Yazınında Yeni Bir Kavram Olarak Yaşlı Dostu Kentler: Türkiye’deki Yaşlı Dostu Kentler Üzerinden Bir Değerlendirme Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Yard. Doç. Dr. Ziyafet Gasımova Türk Alfabesi Tarihinde Işık Yol Gazetesinin Önemi Bakü Slavyan Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Elvettin AKMAN Türkiye’de Yeni Hükümet Sistemi Olarak ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem AKMAN, Dr. Öğretim Üyesi Elvettin AKMAN Türkiye’deki Sosyal Belediyecilik Uygulamalarının Değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi. Gökmen Kantar Sembollerin Kültürel, ideolojik ve Politik Açıdan Yansıması Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ Atatürk Dönemi’nde Eğitim Politikasında Mustafa Necati’nin Yeri ve Ulusal Eğitim Anlayışı Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. İsmail Özçelik Tarih İlmine İlişkin Konuların Yanlış Veya Eksik İşlenmesinin Türk Toplumsal Hayatında Yaratacağı Olumsuzluklar Kırıkkale Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Bakkal Türkiye’de Döviz Kurlarının Ekonomiye Etkileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Bakkal Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Simla Güzel Education as A Solution to Avoid Middle Income Trap: An Evaluation from the Perspective of Turkey Namık Kemal Üniversitesi /İİBF/ Maliye Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Murat ÇETİN Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme, Finansal Gelişme ve Karbondioksit Salınımı İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi Tekirdag Namik Kemal University 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
(Doktora Aday) Ali Tan Akbay 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Sebepleri Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç.Dr.Teoman AKPINAR ; Öğr.Gör. Nazlı ÇAĞIL KÜÇÜKGÖKSEL Halk Eğitim Merkezlerinin Toplumsal Gelişime Katkıları: Çorlu Halk Eğitim Merkezi Örneği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Osman Emin Kuzey Makedonya’da Anadili Olarak Türkçenin Öğretimi Ve Sorunları Üzerine Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Vahdet ÇALIŞKAN The Methods Used in Music Education at An Early Age Trakya Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Davuthan Günaydın Yoksulluk, Damgalama Ve Utanma: Sosyal Yardım Ağı Çerçevesinde Bir Araştırma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Hale Fatma Şıvgın II. Abdülhamit’in Balkan Politikasıyla İttihat ve Terakki’nin Balkan Politikasının Mukayeseli Analizi (Makedonya Örneği) Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
MSc Erkan Yusufi Kuzey Makedonya’nın Polog Bölgesindeki KOBİ’lerin finans kaynakları Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi - İktisat Fakültesi Doktora öğrencisi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye Melahat Çevik Gelenekselden Günümüze Kukla Tiyatrosunda Kostüm Van YYU/Sahne Sanatları Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Assist. Prof. Özgül UYAN The Affects of The Trumpist Policies on Turkey’s Foreign Trade Istanbul Aydın University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. İlhan ZENGİN Kölelerin İbadet Yükümlülüğü ve Tahir-İ Mevlevinin Konuya Yaklaşımı Ankara Yildirim Beyazit University 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. İlhan Zengin Khartoum Syndrome Ankara Yildirim Beyazit University 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Ender ÖZEREN Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarıyla Uyguladıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fırat Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Gülşen Yılmaz Yabancılara Yönelik Türkçe Kurslarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi State University of Novi Pazar 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Seda H. Bostancı-Seda Yıldırım The Relationship Between Tourism and Urban Economy: A Case Of Thracian Region of Turkey Tekirdağ Namık Kemal University 5th-International Symposium on Tourism and Geography
Assoc. Prof. Natasha Kraleva The Process of Metamorphosis: from Entrepreneur through Entrepreneurial Manager to CEO International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Assoc. Prof. Korhan Arun Leadershıp in the Balkans Tekirdag Namik Kemal University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Arş. Gör. Gamze Özmertyurt, Arş. S. Ece Yılmaz UNESCO Geçici Listesindeki Niğde’nin Kalkınmasının Bölgesel Turizm İşletmeleri Bağlamında Değerlendirilmesi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 5th-International Symposium on Tourism and Geography
Doç.Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM ve Doç.Dr. Seda YILDIRIM Ekonomik Sosyal ve Çevresel Boyutta Enerji Sürdürülebilirliği Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği NAMIK KEMAL UNIVERSITY 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik, Dr. Öğr. Üyesi Nüket Kırcı Çevik Reel Efektif Döviz Kurunda Kalıcılık ve Doğrusal Dışılık: Türkiye Örneği Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisat Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Hamza KURTKAPAN Y Kuşağı Gençliğin Yaşlılık ve Yaşlanmaya İlişkin Tutumları: Nevşehir HBV Üniversitesi Örneği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ Sosyoloji Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Hamza Kurtkapan Üniversite Gençliğinin Yaşlı Ayrımcılığı Tutumu: Nevşehir Örneği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/ Sosyoloji Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Seda Şeker, Doç. Dr. Ömer Çiftçi 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin İçerik Düzenleme Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi Yuzuncu Yil University 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM-Doç. Dr. Seda YILDIRIM Eğitim – Çevre Kalitesi İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Analiz Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet TÜRKMEN Taşıyıcı Anneliğin Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Nurten KULA Âyet Fasılalarında Mana Bütünlüğü MEB 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Öğr. Gör. Mehpare Yağlıcı Gezi Programlarında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti; TRT Avaz, ‘Balkan Diyarı’ Programı Örneği Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Lidija Davidovska James Wright’s Poetry in the 1960s International Balkan University 5th International Symposium on Language and Literature
Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR Osmanlı Döneminde Makedonya Bölgesinde Mihaloğulları Akıncıları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitiminde Bilgisayar Destekli Tasarımın Yaratıcılık ve Özgün Çalışmaya Etkisi SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Salime Leyla Gürkan Judah Halevi’s Defence of Judaism and Criticism of Islam İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 5th International Symposium on Religion and Society
Asst. Prof. Dr. Igballe Miftari Collaborative Teaching and Mentoring: Applying Parallel Teaching in Professional Development International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Prof. Dr. Levent KAYAPINAR Makedonya’da Osmanlı Dönemi Evlad-ı Fatihan Teşkilatı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Assoc. Prof. Dr. Violeta Madzova, Assoc. Prof. Dr. Snezana Bilic Experiencing Flipped Classroom, as Innovative Pedagogical Learning in Economics and Finance International Balkan University 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
(Doktora Adayı) Mumin OMEROV XIX. Yüzyılda Manastır’da Kurulan İki Gayrimüslim Vakfı Uludağ Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof.Dr. Emilija Stoimenova Canevska, MSc Jana Petreska, MSc Baha Kurulmaz , MSc Fatime Ziberi, Melis Bilibani Moving Toward Education Based on Well-Being and Satisfaction International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Melis Bilibani; Prof. Dr. Emilija Stoimenova Canevska; MSc Jana Petreska Emotional Regulation Among Male and Female Adolescents in Prizren Area International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Prof.Dr. Emilija Stoimenova Canevska, MSc. Fatime Ziberi, MA Baha Kurulmaz Self-Compassion, Self-Criticism and Social Anxiety Among Students International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Asst. Kristina Velichkovska Research and Development Expenditures and Economic Growth in The EU and EU Candİdate Countries International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Arş. Gör. Dr. Ökkeş Narinç Birinci Dünya Savaşında Bulgar Komutasında Görev Almış Binbaşı ve Daha Üst Rütbeli Türk Subaylarına ve Türk Devlet Adamlarına Verilen Bulgar Nişanları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tarih 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Hale Koçer Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim Programlarında Sürecin Değerlendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
MSc Jana Petreska; Prof. Dr. Emilija Stpimenova Canevska, Melis Bilibani Effects of Yoga on The Level of Stress and Anxiety in Female Yoga Practitioners International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Seval ORAK, Dr. Adem ÇİLEK, Dr. Ferah Güçlü YILMAZ Skill-Assisted Transformation in Learning Processes: An Example of “Adaptation of Traditional Games From Local to Universal to Basic Courses in A Way To Gain Hıgh-Level Cognitive Skills” EYUDER AR-GE Koordinatörü, MEB Bakan Müşaviri,MEB Personel Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Sorumlusu 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Gülşen Yılmaz, Dr. Öğrt. Üyesi Nagihan Tepe Eğitim Yönetimi Doktora Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi State University of Novi Pazar, Samsun Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Asst. Prof. Dr. Katerina Mitevska Petrusheva Teacher Education as a Prerequisite for Quality in Education International Balkan University 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Asst. Prof. Dr. Sanja Adjaip-Veličkovski, Asst. Sauda Nurković Political Participation and Voters Engagement on Social Media in Montenegro International Balkan University-Skopje 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Asst. Prof. Dr. Sanja Adjaip-Veličkovski, Asst. Sauda Nurković Author- Reader Relationship: From Analogue (Print) to Digital Books International Balkan University-Skopje 5th International Symposium on Language and Literature
Fatma DİKİLİTAŞ Erinlik Çağı Çocuklarda Dini Tutum ve Davranışlar Doktor Adayı (Milli Eğitim Bakanlığı- Müdür Yrd.) 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Natalija Shikova Civic Participation, The Essence of Democracy International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Assoc. Prof. D-r Katica Stoimenovska Role of the Family Determinants in the Development of Anxiety Disorders in Children and Adolescents: A Systemic Perspective International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Hasan Akyol Çoban Mustafa Paşa Vakıf Defterine Göre Mustafa Paşa’nın Vakıf Eserleri ve Emlâkı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Ömer Cem Ulutaş Rebirth of Nationalism in Modern World, Neo-Nationalism International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Mr. Rabie Rusid Doğu Makedonya İştip Bölgesindeki Yörük Masallarındaki Motifler Yunus Emre Enstitüsü 5th International Symposium on Language and Literature
Aleksandra Porjazoska Kujundziski, Saranda Alili Occupational Health and Safety – About Stress at The Workplace International Balkan University / Faculty of Engineering 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA Tayyip Okiç’e Göre İslamiyette Eğitim ve Sosyal Hayatta Kadın Dicle Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin KULA Son Dönem Osmanlı Bilim Tarihinde Modern Psikolojinin Öncülerinden Hoca Tahsin ve Psiholoji Yahut İlm-İ Ruh DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Assoc. Prof. Dr. Viktorija Kafedjiska Globalization: cultural and economic cooperation or loss of identity and diversity? International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Asst. Prof. Dr. Mevludin IBISH Western Balkans and its Future Euro-Atlantic Integration Challenges International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Ahmet Selim DEMİRYÜREK Genç Mühtedilerin İslamı Seçmesinde Dini Yayıncılığın Etkisi (Hollanda Örneği) Uludağ Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Arş. Gör. Dr. Sultan ÇIKRIK, Prof. Dr. Mustafa YEL Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ekolojik Ayak İzi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Semra ÖZKAN Elazığ İlinde Çalışan Bireylerin Kadına Yönelik Şiddet Algısı Tutumu Fırat Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Res. Asst. Semra ÖZKAN Victim-Offender Mediation and Social Work Practices Fırat Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Erdem Yunan İdaresinin İlk Yıllarında Batı Trakya Türklerinin Eğitimi İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğre. Üye. Handan Karakaya Demografik Yapının Denetim Süreçleri ve Kadın Fırat Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Assoc. prof. Dr Biljana Chavkoska From European Citizenship to sovereign European Union – reality or paradox? International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Doç. Dr. Ayhan Görmüş Future of work with the industry 4.0 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Ana Kechan A Jungian View of J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings International Balkan University 5th International Symposium on Language and Literature
Assoc. Prof. Dr. Bejtulla DEMIRI Political corruption as a social deviation International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Taner BİLGİN İtilaf Devletlerinden Son Uyarı: İstanbul-Ankara Yakınlaşması, Bilecik Görüşmesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, FEF, Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Hat sanatıyla verilen mesajlar: Süleymaniye örneği Afyon Kocatepe Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU Kaligrafik iletişimin görsel sanat harikası: Süleymaniye’de Karahisârî yazıları Afyon Kocatepe Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Assoc. Prof. Dr. Shener Bilalli Order and History, Interpretation of Cold War and Present History International Balkan University 5th International Symposium on History
Öğr. Gör. Cüneyt NUR Osmanlı Döneminde Balkanların İlim Merkezi Olarak Üsküp ve Üsküp’te Müderrislik ve Kadılık Yapmış Divan Şairleri Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
M.A.Fırat KOÇ, M.S.Elif ÇETLİ, Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK Biyometrik Verilerin Ülke Giriş- Çıkış Noktalarında Kullanılması İle Suç- Geçiş Bölgelerinin Güvenliğinin Sağlanması Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji ABD 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN Avrupa Birliği’nin Yeni, Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Yönetmeliği Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Özge ÖZTÜRK Trakya Aleviliği, Meriç İlçesi Alevi Köyleri Örneği Meriç Çok Programlı Anadolu Lisesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Maşide Lyoçi Kuzey Makedonya’da Çağdaş Tekstil Sanatı Tekstil Sanatları Araştırmacısı 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Ceyhan Almanya’da İslamofobi’nin Artışında Neo-Selefi Akımların Rolü AYBÜ İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
M.A.Fırat KOÇ-M.S.Damla TAŞKIN-Dr. Öğr. Üyesi Vahdet ÖZKOÇAK Türkiye’nin Sessiz Konukları Afgan Sığınmacıların Yaşadıkları Problemlerin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi 1-Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji ABD, 2.Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 3.Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji ABD 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof.Dr. Funda Toprak Kutadgu Bilig’de Bar- Fiilinin Farklı Bir İşlevi Üzerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böl. 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üyesi Sibel ATLİ Anne Görüşlerine Göre Kardeş Kıskançlığının Değerlendirilmesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Çocuk Gelişimi Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Mücahit Akkuş Mecmâ-i Tıp Adlı Eserdeki Söz Varlığı Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri Gösteren Meçhul Bir Mesnevi: Yusuf’un Ahmediyye’si Amasya Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Kaya, Doç. Dr. Fatma Bölükbaş Kaya Osmanlı’da Mühendislik Eğitimi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Gülmez Spotify Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumu Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Ali İzzetbegoviç’e Göre Din-Ahlâk İlişkisi ve Tanrısız Ahlâkın İstikrarsızlığı NEÜ AK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Melihat TÜZÜN T.Ü. İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi; Seçilmiş Eser Çözümlemeleri Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Sezen CANATAN Drina Köprüsü Üzerine Bir Tahlil Denemesi Milli Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Faruk TOPRAK İbn Haldûn’un Mukaddime’sinde Dil ve Üslûp Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Arap Dili ve Edebiyatı A.B.D. 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul KARAKUŞ Üsküp’ten Kadim Bir Ses: Abdulfettah Rauf’un “Hilal” Dergisinde Yer Alan Şiirleri Üzerine Kırklareli Üniversitesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Deniz Keba Ekinci Tüketim Kültürü Çerçevesinde Özel Gün Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Şehrazat Yastıman Resim ve Sembollerle İnsanlığın Toplumsal Yolculuğu Ankara Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri, Din Sosyolojisi Bilim Dalı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Ahu TANERİ, Prof. Dr. Selma YEL İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Tüketici Davranışlarının İncelenmesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Aşina Gülerarslan ÖZDENGÜL, Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ Türk Markalarının Transaksiyonel Analizi: Kurumsal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme Selçuk University, Trabzon University 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Ö. Kürşad Karacagil Ahmed Rüstem Bey’in( Alfred Rüstem Bilinski) Çetine Sefareti ve Makedonya (1911-1912) İstanbul Üniversitesi/ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Elçin KARAŞ AYDIN An Empirical Analysis of The Relationship Between Public Expenditure and Economic Growth in Turkey Fırat University, Economi Department 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Öğr. Üyesi Veli SIRIM İslâm İktisadî Düşüncesine Göre “Sonsuz İhtiyaçlar-Kıt Kaynaklar” Paradoksu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Divan-ı Hikmet’te ‘İyi İnsan’ Modeli Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ, Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU “Türk Müslümanlığı” Kavramına Yeni Bir Yaklaşım Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Assoc.Prof.Dr. Seda H. Bostancı and Assoc.Prof.Dr. Seda Yıldırım Rethinking Eco-Tourism Through 2030 Sustainable Development Goals Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of Economics and Administrative Sciences 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Mustafa Vural, Elif Tuğçe Kavas, Doç. Dr. Fikret Ramazanoğlu Üniversite Öğrencilerinde Sağlık İnanç Düzeyi: Spor Yapma Durumları Açısından Değerlendirilmesi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Elçin KARAŞ AYDIN The Relationship Between Unemployment and Economic Growth in OECD Countries: Panel Data Analysis Fırat University Department of Economics 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Doç.Dr.Aşina GÜLERARSLAN ÖZDENGÜL ,Öğr.Gör. Eyüp Erdal YÖRÜK , Muammer ÖZTÜRK Reklam Sloganlarında Kutsallara Yapılan Atıfların Söylem Analizi Açıdan İncelenmesi Selçuk Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Melihat TÜZÜN Sanatçı Mektupları, Yaratıcılık ve İlham Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Beyhan Kesik İsmet İbrahim Bey’in Biladiyesi Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Nurgül KUTBAY Türk İş Hukuku’nda Kişisel Verilerin Korunması Özyeğin Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Sibel Turan, Sinem Bastık Uluslararası Hukuk Bağlamında Bulgaristan’da Yaşanan Hak İhlalleri Üzerine Bir İnceleme: 1949-1989 Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Veronija Nolcheska, MA The Relative Impact of User-Generated Content and Firm-Generated Content on Consumer Decision-Making Process University St. Kliment Ohridski - Bitola 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Assoc. Prof. Kire Sharlamanov The relationship between free market economy and democracy: the consequences of the level of economic development on the type of democracy International Balkan University 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Mehmet Ali Gündoğdu Tanzimat Edebiyatı’nda Üstat-Talebe İlişkisi İstinye Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Feyzi ÇİMEN Çağatayca Sıradışı Bir Hal Eki Kullanımı İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Mustafa KAYHAN Kıyamet, Cennet ve Cehennemde Görevli Meleklerle İlgili Ayetlerin Yorumlarının Kurân Mesajı ile Kurân Yolu Tefsirlerinden Mukayesesi Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye. Handan KARAKAYA Kadın Yoksulluğunu Besleyen Unsurlar Fırat Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Oktay Hekimler Çatışma ile İşbirliği Arasında Kalmak: Avrupa Politikası ve Vişegrad Ülkeleri Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Hatice Bildirici Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında “Yüzleşme” MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Seda ALTUNBAŞ YAVUZ; Beyza Nur AKTAŞ Müzik ve Disleksi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YAŞ, Dr. Öğr. Üyesi umut AKDUĞAN Estimating the Effect of Municipal Environmental Indicators on Life Satisfaction: Evidence from Turkey Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Erdem YAVUZ Tunceli’de Faaliyet Gösteren Halkevleri ve Halkodaları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş The Evaluation of Personal Values in the Context of Generations and Political Preferences Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Tuğce GÜR, Prof. Dr. Haluk KORALAY, Prof. Dr. Şükrü Çavdar, Teknolojik Olarak Süper İletkenliğin Sosyal Hayata Etkileri Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Arş. Gör. Seyhan Murtezan İbrahimi Romanlarda hibrit kimlik ve kurgu-hatıra bağı: Kuzey Makedonya Roman türü örneği Uluslararası Balkan Üniversitesi - Türkçe Öğretmenliği Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜK, Hasan KORKUTAN Kırk Vezir Hikayelerinde Metin İçerik Karşılaştırması (Uppsala ve Konya Nüshaları) Kocaeli Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Nahit YÜKSEL Türkiye’de “Bütçe Hakkı’nın” Yüz Yılı Aşkın Serencamı (II. Meşrutiyet’ten 24 Haziran 2018’e, Nitel Dönüşüm) Hazine ve Maliye Bakanlığı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Begün ERBAŞ Grafik Tasarımın Mekan ve Çevre Estetiği Üzerindeki Etkisi OKAN ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI, Yüksek Lisans Öğrencisi Emine GÜLSEVEN, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Fotosentez ve Solunum Konusundaki Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Nursel DİNLER Kamil Harezmi-Divan-ı Kamil Trakya Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Serhat KÜÇÜK, Yunus Alperen ÖNCEL, Cansu PANCAR Kırk Vezir Hikayelerinde Metin İçerik Karşılaştırması (İstanbul ve Konya Nüshaları) Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Seda BİŞKİN UYGAR-Doç. Dr. Hüseyin ARTUN 8. Sınıf Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Konusunu Günlük Hayata Uygulayabilirliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Gülçiçek AKÇAY Pend-Nâme Şerhlerinden Hareketle Dinî-Ahlakî Eserlerin Şerhlerinde Başvurulan Kaynaklar Trakya Üniversitesi/ Türk Dili ve Edebiyatı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Aydın Kemirtlek Sovyetler Birliği’nin Ekonomi Laboratuarı Karlag Anadolu Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Altay BAYATLI Bir Meteor Vak’ası: Sırbıstan-Çaçak Trakta Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Ögr. Gör. Dr. Harun GÖÇERLER Ortaögretimde Yabancı Dil Olarak Almanca Derslerinin Teknoloji Odaklı Eğitim Dersleri İle Ortak Çalışma İmkanları Namık Kemal Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Levent DOĞAN, Feyhan RUŞİD Batıl İnanışlar Üzerine Üsküp Örneği T.C. Trakya Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Halim Demiryürek Peşte Ziraat Müzesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi/Tarih Bölümü 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Refik ARIKAN Osmanlı Şehrinin Oluşumu-Bilecik Örneği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi FEF Tarih Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Ogretim Üyesi Lutfu Simsek Philosophical Construction of Classical Economics and its Weberian Critic Namık Kemal Üniversitesi İİBF 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Doç. Dr. Barış METİN Türk Basınına Göre Türkiye – İran Siyasi, Kültürel ve Ekonomik İlişkilileri 1945 – 1979 Uşak Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. İbrahim COŞKUN Filibeli Ahmet Hilmi’nin Deizm ve Tabii Din Eleştirisi NEÜ AK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU Güvenlikleştirme Teorisi ve Avrupalı Müslüman Topluluklar Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Öğr. Gör. Begün ERBAŞ Grafik Tasarımın Mekan ve Çevre Estetiği Üzerindeki Etkisi Okan Üniversitesi 5th International Symposium on History
Dr. Meltem Şahin Türkiye’deki ve Kuzey Makedonya’daki İletişim Eğitiminin Karşılaştırmalı Analizi Erciyes Üniversitesi / İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Dr. Gülden ÖZKAN Sosyo-Kültürel Bir Bakışla Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi ve Mesleki Algı Kocaeli Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Saim ALTAY, Öğr.Gör.Senem ALTAY Mesleki Etik İlkeleri Açısından Halkla İlişkiler Mesleğine Yaklaşım Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Derya Büşra DURNA John Dewey’nin Etik ve Eğitime Bakış Açısını Pragmatik Görüş Bağlamında Okumak Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Felsefe 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Mustafa CAN Osmanlı Elçisi Vezir Mustafa Paşa’ya H. 1149 / M. 1737 Tarihinde Elçilik Hizmeti İçin Verilen Malzemeler Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Mustafa CAN H. 25 Şaban 1189 / M. 21 Ekim 1775 Tarihli Mihmandar Masraf Defteri Üzerine Bir Değerlendirme Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN Sahîh-i Buhârî Üzerine XX. Yüzyılda Yazılmış Bir Ta‘lik Çalışması: İbn ‘Âşûr’un (1879-1973) en-Nazaru’l-Fasîh’i Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. M. Serhan Yücel Türk Siyasal Hayatında Büyük Türkiye Partisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Deniz Keba Ekinci İkna Bağlamında Siyasal Reklamlar Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AKP ve CHP Televizyon Reklamları Örneği Kocaeli Üniversitesi İletişim Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Bülent KARA Balkan Türklüğü Açısından Hacı Bektaş Veli Öğretisinin Önemi Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Güler YILMAZ İslam Kültüründe Seramik Keşkül-ü Fukaralar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Muharrem Hafız Balkanlar: Birlikte Yaşama Tecrübesi ve Felsefesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Feyza CEYHAN ÇOŞTU Ahlak Kuramları Açısından Kobay İnsan Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Onur Dursun, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıldız, Dr. Serkan Bulut Uluslararası Medyada Göç ve Mültecilik Sorunu: Mülteciliğin Son 60 Yılının WPP Üzerinden Temsili Çukurova Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Tülay YAZICI Kadın Bedeninin Özgürlüğü Beden Olumlama: #Rakamların Ötesinde Twitter Analizi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (ÖYP) 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç.Dr. Demet Somuncuoğlu Özerbaş Geleceğin Eğitim Paradigmasında Türkiye’de 21. Yüzyıl Becerileri Başlığı Altında Yapılan Araştırmalara Bakış Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Arş, Gör. Tülay YAZICI Post-Truth Çağında Gerçeğin Mücadelesi: teyit.org Facebook Sayfası Üzerine Bir İnceleme KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (ÖYP) 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. Esat Arslan ABD İstihbarat Belgelerinde İslam ve Panislamizm Propagandalarının Türk Kurtuluş Savaşındaki Etkileri Çağ Üniversitesi,İİBFFakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Sevin ARSLAN Büyük İskender ve Zerdüştlerin Kutsal Kitabı “Avesta Çağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 5th International Symposium on Language and Literature
Doç. Dr. Muharrem Hafız Hora Felsefesi İstanbul Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Mustafa Necip YILMAZ Osmanlı’da Siyasi Düşüncesi ve Hasan Kâfi Akhisârî Trakya Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Dr. Gülnaz Çetinkaya Hafıza Mekanı Olarak Üsküp, Kentin Belleğini Türkü, Mani ve Ninnileri Üzerinden Okumak Hacettepe Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Mehmet Korkud Aydın Mütareke Döneminde Türk-Amerikan İlişkileri ve Amerikan Kamuoyu Kırıkkale Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Mehmet Korkud Aydın Rabat Konferansı ve Türkiye’nin Yaklaşımları Kırıkkale Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Eyyüp Azlal Yahya Kemal’in Üsküp’ten Üsküdar’a/ Üsküdar’dan üsküp’e Medeniyet Kodları Nesibe Hatun Kız AİHL-MEB 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Nasi ASLAN, Fıkıhta Hüküm Bağlamında Niyetin Amele Etkisi- Bütüncül Bir Yaklaşım- Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Nasi ASLAN, Ömer Zahid ASLAN Özgür Düşüncenin Fıkhi Tezahürü: -İctihad Kurumu – Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Türk Çağdaş Edebiyatında Dil, Yazım ve Anlatım Sorunları Priştine Yunus Emre Enstitüsü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM-Dr. Öğrt. Üye. Ümit Özgür DEMİRCİ Köktürkçe Ders Materyalleri Üzerine: Ders Kitapları Uluslararası Balkan Üniversitesi/ Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
İmran Tekeli (Doktora Aday) Nâzikî Mecmuasında Yer Alan Duaların İncelenmesi Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof.Dr. Rasim Yılmaz Factors Affecting the Interest-Free Bond Issuance in Turkey and the World Namık Kemal Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Nesibe DENİZ, Dilara AKYAR Oyunlaştırma Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
PhD C Sead Dzigal Disinformation and Social Media International Balkan University 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Furkan KURT Reklam Filmlerinde Kültürel Kodların Kullanımı: Ramazanda Hacivat Karagöz Örneği Yunus Emre Enstitüsü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Marijana Klemenchich Storytelling – a Form of Cultural Women’s Activism International Balkan University 5th International Symposium on Language and Literature
Sami Başak Bursa Ermenilerine Yönelik Misyonerlik Faaliyetleri Uludağ Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI- Esra KILIÇ Veli Görüşleri Doğrultusunda Liselere Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Mustafa KALE Üniversite Öğrencilerinin Zorbalık Davranış Düzeylerinin İncelenmesi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 5th International Symposium on Educational Sciences
Doç. Dr. Mustafa KALE Zorbalık İndeksi (Bully Index) Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Yönelik Türkçe’ye Uyarlanması Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi 5th International Symposium on Educational Sciences
Doç. Dr. Mustafa KAYHAN Kamerin Nûru ve Kurân’da Aya Dair Ayetlerin Tefsirlerinin Değerlendirilmesi Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Yusuf AVCI, Ayşe ÖZBEK Peyami Safa’nın Üslup Özelliklerinin Tespiti Üzerine Bir İnceleme ÇOMÜ Eğitim Fak-Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Osman ŞAŞKIN Uluslararası Uyuşmazlıklarda BM’nin Rolü: Balkanlar Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Ü. Peyman Ünügür İmâmiyye Şîa’sının Hadis Anlayışının Şekillenmesinde Siyasetin Rolü -Büveyhîler İlhanlılar ve Safevîler Bağlamında- AYBÜ/İslami İlimler 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Rahime Kayhan Kur’an’ı Kerim’e Göre Habil ve Kabil Kıssası Milli Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Asst. Prof. Dr. Nikola Dacev Legal Arrangements of the Occupational Safety and Health in the Republic of North Macedonia International Balkan University 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Gülten HALİLOĞLU Osmanlı Devleti’ndeki Kimlik Belirleme Aracı Olarak Millet Sistemi Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Şükran Calp, Doç. Dr. Alper Kaşkaya Beni Nereden Tanıyorsun? Bana Nasıl Bakıyorsun?: Gözlem Tekniğine Dair Nitel Bir Çalışma Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı Makedonya’da Türk Basını ve Türk Varlığına Katkıları Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Enstitü Müdürü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr, Lütfiye Gülay Bilgin Matüridi Kelam Sisteminin Dini Tefekkür Dünyamıza Etkisi Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç.Dr. Vefa KURBAN “Bezbojnik” Gazetesi ve Ateizm Propagandası Ege Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten İbn Haldûn-Darwin Benzerlikler-Farklar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. S. Esin DERİNSU DAYI Makedonya’da Türk Basını ve Türk Varlığına Katkıları Atatürk Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Öğr. Gör. Melike Baş Kraliçe Arı Sendromu ve Hemşirelik Mesleği Selcuk University 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr. Gör. İbrahim Baş İnanç Turizmi Bağlamında Nasreddin Hoca ve Akşehir Selcuk University 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Arş. Gör. Ayşe UZUN Tahrifin Tebşirinden Tebşirin Tahrifine Savrulma: Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsirinde Kutsal Kitapların Tahrifi İddiası ve Hz. Muhammed’in Tebşiri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Fatma Çakmak Kuşatıcı Bir Din Dili Sorunu ve Geç Farkedilmiş Bir Sorumluluk Sınavı Olarak Gençliğin Kimlik Krizleri Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Öğr. Gör. Ebru UGUREL OZDEMİR Art as the Agent of Patriarchal Ideology: Construction of the Ideal Woman in Ovid’s Pygmalion and Galatea Aksaray University 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Öğr. Gör. Ebru UGUREL OZDEMİR Breaking the Gender Dualism through the Jungian Archetype: Interpretation of Anima/Animus in Hansel and Gretel Aksaray University 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Selma YEL, Yük. Kur. Uzm. M. Abdullah KAYMAK Makedonya’dan Anadolu’ya Göç Eden Türklere Yönelik Yardım Kampanyasına İstanbul Yahudi Cemaati’nin İlgisi (1923-1924) Gazi Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Yusuf AVCI-Sema ÇİÇEK Edilgen Çatılı Cümlelerin Toplumun Düşünce Yapısına Etkisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Türkçe Eğitimi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YILDIRIM- Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan ÇARIKÇI Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dilara AKYAR-Nesibe DENİZ-Dr. Öğr. Üyesi Pınar BULUT İlkokul Öğrencilerinin Yazdıkları Hikâyelerde Çizgi Film Karakterleri Gazi Üniversitesi/Sınıf Eğitimi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Bulut, Arş. Gör. Mehmet Tuğrul Osmanlı Dönemi Arnavutluk Para Vakıflarının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Sabri Can SANNAV, Cem TURAN Askerî Zaferden Diplomatik Yenilgiye Bir Örnek: 1897 Dömeke Meydan Muharebesi ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Doç. Dr. Behice Varışoğlu Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Tutumlarının İncelenmesi Tokat Gaziosmanpaşa University 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Ayşe Şeyma TURGUT Türkiye’deki Gelir Eşitsizliğinin Kadının İşgücüne Katılımı ve Kadın Yoksulluğu Açısından Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Mehmet Celâl Varışoğlu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Derslerine Yönelik Görüşleri Tokat Gaziosmanpaşa University 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR Hadramutlu Bir Sûfî: Abdullah b. Alevî el-Haddâd Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN Değer Odaklı Manevi Güçlenme ve Bakım Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Öğr. Gör. Dr. Sezen GÜNGÖR Bireysel Yatırımcıların Benzeşim Ön Yargılarının Sosyal Sorumluluk Projesi Yatırımları ile Birlikte Ele Alınması Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN Küresel Isınmaya Karşı Yeşil Bilişim Kapsaminda Alınabilecek Önlemler Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Öğr. Gör. Bünyamin Punar XVIII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Timar Sistemi: Üsküp Örneği Türk Hava Kurumu Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN Kutadgu Bilig’de Tören Yemekleri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. İsmet ÇETİN Kutadgu Bilig’in Toplumsal Yapıyı Oluşturmadaki Bilgi Alanları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Adnan SÖZEN Türkiye İçin Nükleer Santraller ve Çevresel Etkiler Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Öğr. Gör. Dr. Sezen Güngör, Öğr. Gör. Özge HABİBOĞLU Çerçeveleme Etkisinin Satın Alma Kararları ve İrrasyonel Kararlar Üzerine Etkisi Namık Kemal Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Özge GÜLVER Medyada Kadın Profili Ve Şiddet: Güçlü Bir Medya Organı Olan Televizyonda Kadına Karşı Şiddet ve Şiddet Algısını Belirlemeye Yönelik Çalışma Jandarrma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğrt. Üyesi Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA Makedonya Türklerince Söylenen Türkülerde Kullanılan İkilemeler Trakya Üniversitesi,Türk Dili ve Edebiyatı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Gül Güler Palmet Motifi Şeklinde Yapılmış Bir Grup Bayrak ve Sancak Alemi Harran Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Mustafa Güler Kızıltepe (Dunaysır) Ulu Camii’nin Mimari Olarak İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Harran Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Ahmet ARAS Günümüzde Balkan Coğrafyasında Yer Alan Dini Grupların Değerlendirilmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Mustafa ARSLAN Dünyada ve Türkiye’de Bağımsız Denetim: Bağımsız Denetimin Geleceği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK Cevad Kâzım’ın “Gönül Yaşlarım” İsimli Eseri Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Ülfet Görgülü Fıkhi Perspektiften Genom Düzenlenmesi: CRISPR-Cas9 Sistemi: “Cesur Yeni Dünya” mı, “Dünyanın Ekseninden Çıkması” mı? Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Ahmet Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Seval Yinilmez Akagündüz Ahmed Şem’î’nin “Hülâsatü’l-Ahlâk” Adlı Eseri ve Ahlaka Dair Görüşleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Engin Tengilimoğlu, Prof. Dr. Yüksel Öztürk Metin Madenciliği Yöntemleri ile Online Otel Yorumlarının İncelenmesi: Bakü Otelleri Örneği Selçuk University 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Şerife PEKKÜÇÜKŞEN Mahallenin Geleneksel Temeli ve Hukuki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof.Dr. Nadir İLHAN Oğuz Türkçesi Metinlerinden Salsal-name’nin Paris Nüshası Kırşehir Ahi Evran üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Arş. Gör. Fuat EROL, Dr. Öğr. Üyesi. Nezahat EKİCİ Sanat Pazarlamasında Sosyal Medya Kullanımı: Müzeler Üzerine Bir Araştırma Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Arzu MALTAŞ EROL Kentsel Yaşama Alternatif Bir Katılım: Kendin-Yap (DIY) Şehircilik Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Nikolina Kunic Case of Sejdic and Finci vs Bosnia and Herzegovina TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR Trakya Ağzında Bir Sözcük: Aydamak Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Gülbadi Alan - Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kuş Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi Erciyes Üniversitesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Zeynep ŞİMŞİR Travma Sonrası Büyüme Konusunda Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Zekiye Demir Dindar Erkeklerin Kadının Çalışmasına Bakışı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Demet ŞAHİN KALYON, Ceren KÖSELER Argümantasyona Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Düşünceleri Üzerindeki Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Mehmet Ali POLAT Yurtiçi Tasarruflar İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gaziantep Havalimanı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Emel YILMAZ Algılanan Sosyal Kaytarma Davranışı ve Kurumdan Kaynaklanan Sebepler Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi İzzet ŞEREF Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Türkçe Ders Kitaplarına Yönelik Okuma Becerisi Odaklı Bir Değerlendirme Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Kobilerin Demografik Yapısı, Karşılaşılan Zorluklar ve Önerilen Çözümler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Doğuş Üniversitesi-Beykent Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Şermin Şenturan-Öğr. Gör. Güler Ertaş-Emel Töre Geçici Yönetim : Örgüte Etkileri ve Diğer Esnek Çalışma Sistemleri Arasındaki Farklar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi-Doğuş Üniversitesi-Beykent Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Nurdan YAĞLI-Prof.Dr.Öznur ÖZDOĞAN Gaziler ve Yakınlarının Manevi İhtiyaçlarının Belirlenmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Gülbadi Alan Amerikan Board’ın Urfa’daki Teşkilatlanma ve Faaliyetler Verilerinin İstatistikî Değerlendirmesi Erciyes Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Levent Ünal Balkan Harbi’nin Askeri Yönden Değerlendirilmesi ve Gerekli Derslerin Çıkarılması Başkent Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Öğr. Gör. Aytaç Burak DERELİ, Dr. Öğretim Üyesi Ersin BURNAZ Kutadgu Bilig’de Pazarlama / Marketing in Kutadgu Bilig Trabzon Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. A. Faruk LEVENT, Doktora (Aday) Esin METLİLO Okul İçindeki Stres Kaynakları ve Başa Çıkma Yollarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Marmara Üniversitesi-Sabahattin Zaim Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Selim ÖZARSLAN Batı’da İslamofobinin Nedenleri ve Müslümanların Maruz Kaldığı Hak Kayıpları Fırat Ünv. İlahiyat Fak. 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Lect.Bediha Gökçen Aykol, Asco.Prof.Bilal Yıldırım The Level of Participation of Parents Who Attend Basic Education of Their Children According to The Opinions of Parents and Teachers İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr.Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN, Ufuk SEVERCAN Türkiye’de Deniz Lojistik Hizmeti Veren Firmaların Sosyal Medya Kullanımı ve Öneriler Milli Savunma Üniversitesi Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Öğr. Gör. Merve BERK, Öğr. Gör. Cansu İZGİ Dünden Bugüne Türk Lokumu İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Dr. F. Rezzan ÜNALP İkinci Dünya Savaşı’nda Alman-Rus Savaşının Türk-Alman İlişkilerine Etkileri: “Dış Türkler” Konusunda Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Sonuçları. Ufuk Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Nesrin Karaca Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mektuplarından 20. Yüzyıl Avrupa Şehirleri Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Abide Doğan Kadro Hareketinin Edebi Yüzü Hacettepe Üniversitesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
M.A Mine Nihan Doğan Asaf Halet’in Platonist Şiir Evreni Hacettepe Üniversitesi /Türk Dili ve Edebiyatı 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Ufuk SEVERCAN, Dr.Mehmet Bilge Kagan ONACAN Turkiye’de Deniz Lojistik Hizmeti Veren Firmalarin Sosyal Medya Kullanimi ve Oneriler Milli Savunma Universitesi Barbaros Deniz Bililmleri ve Muhendisligi Enstitusu 5. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Assoc. Prof. Gözde YILMAZ, Assist. Prof. Emel YILMAZ Relationship Between SNS Usage and Envy Among Turkish University Students Marmara University Communication Faculty 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN Analysis of The Effect of Mathematics Worksheets Developed Based on Multiple Intelligence Theory on Mathematical Achievements and Attitudes of Eighth Grade Students Mardin Artuklu Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Cemil İNAN, Serdar ERKUŞ, Serhat DAĞHAN The Impact of Mathematics Worksheets Developed Based on Critical Thinking Applications on Mathematical Achievements and Attitudes of Fourth Grade Students Mardin Artuklu Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Elif Büşra UZUN Öğretmen Adaylarının Okuma Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Nurgün KOÇ-Bedriye KOÇ Türkiye’nin Vazgeçilmezliği: Jeo- Starejik Konum, Enerji Koridoru ve Güvenlik Karabük Üniversitesi,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı; Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ILGAZ- Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ESKİCİ Ailem ve Öğretmenlerim: Bazı Balkan Ülkelerinin Öğrencilerinin Gözünden Trakya Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Assist.Prof.Yalçın YILMAZ, Assoc.Prof.Gözde YILMAZ Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes Marmara University Communication Faculty 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu Mekânsal Belleğin Şiire Yansıması: Üsküp Örneği Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Öğr. Gör. Dr. Emine ALPAY The Role of the Newspaper Hak ve Özgürlük in shaping Turkish Identity in Bulgaria (1991- 1995) Trakya Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Bekir BULUÇ Lisansüstü Eğitimde Okul Etkililiğinin Değerlendirilmesi Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Erkan Çav AK Parti İktidarını “Din-Sekülarizm (Laiklik) Gerilimi” Üzerinden Okumak: Yerel ve Küresel Vesayet Sistemlerinin Aşılması ile “Restorasyon ve İnşa Süreci 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Bekir BULUÇ İnsan Kaynakları Yönetimi işlevlerinden Seçme Sürecine İlişkin Analitik Bir Bakış Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Nevin Özdemir, Fatih Diken Etnik Kökenleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Kolb Öğrenme Stilleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, OMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Gülşen ERTAŞ, Doç. Dr. Hüseyin ARTUN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan BAKIRCI Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının FeTeMM’ de Yer Alan Mühendislik Becerilerine İlişkin Görüşleri VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Yalçın YILMAZ Çocukları Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korumaya Yönelik Düzenlemeler ve RTÜK’ün Yaptırım Kararları Marmara Üniversitesi-İletişim Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Öğr.Gör. Ayşe ERCAN Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma Çağ Üniversitesi \ İş Sağlığı ve Güvenliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Anjelika Şimşek Migration and Xenophobia in Modern World – Endeavour to Clarify from Psychoanalytical Perspective Çağ Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR Kuzey Makedonya Türkülerinin Toplumdilbilimsel Özellikleri Pamukkale Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi. Yıldıray Çevik Identity Quest Through Liminality in v.s Naipaul’s a House for Mr. Biswas Arel Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ata Az Avicenna’s Understanding of Prophecy Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi Abdulhan ÜNLÜSOY Dini İfadelerin Edim Sözel Açıdan Sınıflandırılması İnönü Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Yasemin SÖNMEZ, Öğr. Gör. Dr. Fatma SÖNMEZ ÇAKIR Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Bilimleri Alanındaki Tezlere Yansımaları Gazi Üniversitesi-Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Öğr.Gör. Alper YALÇIN, Öğr.Gör. Sevda YALÇIN İnsani Gelişim Penceresinden Türk Tevletleri (2000-2017) Kafkas Üniversitesi/Kağızman MYO, Kafkas Üniversitesi/Kağızman MYO 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Selda Kılıç Osmanlı’da Kadın, Suç ve Ceza Anakara Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. A. Faruk Levent- İlkay Alp (Dr. Adayı) Değerlerin Kuşaklar Arası Değişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri Marmara Üni-Sabahattin Zaim Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Asgerzade Lutviyye Üsküp’lü Ahmet Bedi Triniç Azerbaycan’da Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Mustafa UÇAR MEDULA ve SUT Temelli Medikal Muhsebe ve Faturalandırma Biruni Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Arş. Gör. Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Patlamış Mısır Krizi! Türk Sinema Sektörünün Muktedir Aktörleri Ardahan Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Şenzeybek Günümüz İslam Dünyasında Mezhep Kaynaklı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K. İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Assoc. Prof. Ismail Demirezen The Increase in the Rates of Umrah Pilgrims in Turkey (1990-2014) Istanbul University 5th International Symposium on Religion and Society
Prof. Dr. Mehmet Evkuran Fizikten Metafiziğe Yol Gider Mi? -Son Bilimsel Gelişmelerin İlahiyata Yansımaları- Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Mehmet Evkuran Müslüman Kimliği ve Deizm Üzerine Tartışmalar Hitit Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN, Doç. Dr. Tuba Gültekin Ege Bilge Liderlik Modeli Çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Ar.Gör.Mehmet Fatih Vural, Selvi Göçmen Kafkasya Üniversiteleri Birliği’nin Bir Kurumsal Girişimci Olarak Tezahürü Ardahan Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Arş. Gör. Duygu YILMAZ Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Uzanan Süreçte Kadının Toplumdaki Yeni Rolü ve Ekonomik ve Sosyal Açıdan Değişen Statüsü Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kayan Eğitimde Güncel Bir Yaklaşım: Öz-Düzenleyici Öğrenme Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç.Dr. Mehmet Arif ÖZERBAŞ İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Yıldıray Çevik “Courting Echo-controversy!” Reading Michael Crichton’s State of Fear İstanbul Arel University Faculty of Science and Letters 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan Kırdan Kente Göç Sonucunda Kentlileşme Çabalarının Türk Sinemasındaki İzdüşümleri DEU-GSF Film Tasarımı Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Hz. Muhammed (ASM)’ın Bir Sınanma Aracı Olarak “Hidayet” Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Adnan Arslan Ebu Mansur Es-Sealebi’de Ahlaki Görecelilik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Sıddık Korkmaz Dinin Anlaşılmasında Kültürün Etkisi Sorunu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Zehra Aslan Türk Devlet Tiyatrasosunun Kuruluşuna Giden Süreç ve Kuruluşu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Prof. Dr. Hikmet ATİK Halk Edebiyatının Son Temsilcilerinden Elbistanlı Sırri ve Şiirleri Necmettin Erbakan Üniversitesi-İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Doç. Dr. Zehra Aslan Rus İşgali İle Birlikte Doğu Karadeniz Halkının Göçü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK-Doç. Dr. Cengiz ÖZMEN Cemil Meriç’te Düşünce Evreleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesinde Üç Mesele Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Doç. Dr. Banu Gürer Din Eğitimi Açısından Ahiret Bilinci Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Doç. Dr. Recep Önal Günümüzde Selefî Söylemin Siyasî bir Yansıması Olarak Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî ve Kelâmcılara Bakışı Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Mustafa YEL, Arş. Gör. Dr. Sultan ÇIKRIK Biyoloji Öğretmen Adaylarının Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi Gazi Üniversitesi-Biyoloji Eğitim ABD 5th International Symposium on Educational Sciences
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep SET Sosyal Olarak Kötücül Kişilik Özellikleri: Narsizm, Makyavelizm ve Psikopati Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Prof. Dr. Şermin Şenturan-Emel Töre-Öğr. Gör. Güler Ertaş Kobilerin Demografik Yapısı, Karşılaşılan Zorluklar ve Öneriler Çözümler Bülent Ecevit Ün.-Doğuş Üniv.-Beykent Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Prof. Dr. Selma Yel Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Dâhilinde Tekke Ve Zaviyeler Kanunu ve Bektaşi Tekkesinin Arnavutluk’a Taşınması Gazi Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Assoc. Prof. Dr. Dervis Kirikkaleli / Dr. Melike Torun / Assoc. Prof. Dr. Apler Ozun Housing Sector Bubble and Economic Uncertainty in the UK European University of Lefke / Istanbul University - Cerrahpasa / University of Oxford 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Zeliha BERK Üsküdarlı Yâkub Afvî ve Netîcetü’t-Tefâsir Adlı Eserindeki Metodu Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Doç. Dr. Kemal EROL Baba-Oğul Çatışmasında Yalnızlaşan Öksüz Bir Karakterin Romanı: Aylak Adam Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Öğr. Gör. Sinan DERMAN Çocuk İşçiliği İle Mücadele ve Çocuk Dostu Şehirler Okan Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Dr. Muhammet Raşit MEMİŞ Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dil Öğretim Setlerinin Mecazlar Bakımından Karşılaştırılması Ondokuz Mayıs Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Haris Hodzic Anxiety Prevalence among high school students International Balkan University 5th International Symposium on Educational Sciences
Prof.Dr.Mustafa Yıldırım Sanat ve Akıl NEÜ. Ahmet Keleşoğlu İLAHİYAT FAK. 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Dr. Sungur DOĞANÇAY Ingiltere’nin Kudüs’te Misyonerlik Faaliyetleri Dicle Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Büşra SAYGI TEKİR Büro Ortamı Çalışma Koşullarının Ergonomik Yönden Analizi: Adıyaman Belediyesi Örneği Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE İslam Hukukunun Aile İçi Şiddete Bakışı T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Arş. Gör. Esra Bayrak AYAŞ, Doç. Dr. Eyyüp NACAR Sporcuların Sportif İmgeleme Düzeylerinin İncelenmesi Adıyaman Üniversitesi 5th International Symposium on Philosophy, Behavioral and Health Sciences
Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE Üsküplü İshak Çelebi’nin Gazellerinde Ontolojik Metafor Olarak “Aşk” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Prof. Dr. Ersin Kavi Lisans Öğrencilerinin İkinci Üniversite (Açıköğretim) Eğitimine Yönelik Algıları: Yalova Üniversitesi Örneği Yalova Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Arş. Gör. Zühal KARAMIŞ, Arş. Gör. İpek YILDIRIM Geçmişten Günümüze Mimaride İç ve Dış Arasındaki Sınırın Dönüşümü Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Huseyin Yilmaz Cosmopolitan Imageries in Ottoman Art and Literature George Mason University 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Şengül Altun Öney (Dr. Aday) Peripatik Felsefe Ve Meşşâi Filozoflar; El Kindi, Farabi Ve İbn-i Sina’nın Müzik Yaklaşımları İstanbul Teknik Üni Sosyal Bİlimler Enstitüsü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. Alper Gönül, Doç. Dr. Selen Durak 19. Yüzyıl Sonlarından 20. Yüzyıl Ortalarına Üsküp Kent Merkezinde Mimari Değişim Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü; Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Arş. Gör. İpek YILDIRIM, Arş. Gör. Zuhal KARAMIŞ Mimarlık-Tasarım Eğitiminde Çok Kültürlülük Aracı Olarak Sanat Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık Bölümü 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Ömer Yılmaz Tasavvuf /Tarîkatlarda Rüyanın Yeri ve Değeri: Üsküplü Halvetî Asiye Hatun’unun Rüya Defterinin Analizi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İslami İlimler Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Prof. Dr. Ramazan BİÇER Osmanlı Arşive Belgeleri Doğrultusunda Makedonya ve Kosova’nın Müslüman olması Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Dr. Öğr. Üyesi Sezgi Durgun Portrait of an Ottoman Turkish Intellectual:Faik Sabri Duran Marmara University, Political Science & International Relations 5th International Symposium on Economics, Law and Politics
Ögr.Gör. Rana YURTDAŞ, Prof. Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ The Kid said ”I wish the school to be ours.” Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Dr. Esra Müjgân KARATAŞ Demokrat Parti Döneminde Sivas (1950 – 1960) Millî Eğitim Bakanlığı 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Prof. Dr. Recep KILIÇ Fıkıh Terimi Bağlamında Farabi’de Din-Kültür İlişkisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Uğur GÜLCÜ Kent Güvenliğinde Komşu Kollama Projesi Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU 21.Yüzyılda Akdeniz ve Kıbrıs’ın Artan Jeo Politik, Jeo Stratejik Önemi Doğu Akdeniz Üniversitesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Karlygash ASHIRKHANOVA Shaman/Bahshı and Folk Medıcıne Tradıtıon in Kazakh Folklore Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 5. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Dr. Öğr. Üye. Nursel GÜLCÜ John Dewey’in Demokrasi ve Eğitim Anlayışının Atatürk Dönemi Eğitim Politikasına Yansımaları Akdeniz Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Dini Grupların İnsan Kazanma Yöntemlerine Sosyolojik Yaklaşım Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Öğr. Gör. Anjelika ŞİMŞEK Affiliative Memory of Cyprus Conflict: The Museum of Barbarism Çağ Üniversitesi 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Öğr.Gör.Ayşe ERCAN Hasta ve Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi Çağ Üniversitesi \ İş Sağlığı ve Güvenliği 5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Dr.Öğretim Üyesi Sabri Can SANNAV Dünden Bugüne Balkanlarda Bir Başkent: Edirne ve Edirne’de Yaşam Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu