Ödüller

BİLİME KATKI ÖDÜLÜ VE INCSOS ÜSKÜP ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRME KURULU

 • Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem ARIOĞLU – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İNCE-Karabük Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Eylem GÜZEL-Van YY Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ayturk KELEŞ-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

INCSOS BİLİME KATKI ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

 1. Bu ödül bilim ve sanat alanında katkı veren akademisyenlere verilir.
 2. Bilime katkı ödülleri, Kongre düzenleme kurulu başkanlarınca uygun görülen dallarda ve sayıda yarışmalı ya da yarışmasız değerlendirme yolu ile karşılıksız verilir.
 3. Bilime katkı ödülü almak isteyen katılımcılar en yeni özgeçmişlerini (yoksis teşvik puanı üzerinden) kurula ulaştırmalıdırlar.
 4. Kurul en son akademik (2018) yılda adayın akademik faaliyetlerine bakarak bu ödülü vermeye karar verir.
 5. Bilime katkı ödülü için ait olunan yılda en az 2 yayın/akademik faaliyet yapılması şarttır. Kurul bu şartı tutanlar arasında sıralama yapmaksızın bu ödülü vermeye yetkilidir.
 6. Akademik faaliyet/yayın kriterleri Akademik Teşvik yönetmeliği temel alınarak hesaplanacaktır.

INCSOS ÜSKÜP ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 1. Düzenleme kurulu başkanlarının görevlendirdiği “Ödül Değerlendirme Kurulu” adı geçen ödülleri gönderilen bildiri özetleri ve ayrıntılı özgeçmişler üzerinden belirleyecektir.
 2. Yılın araştırmacısı ödülü için 40 yaş ve üstü olmak şarttır.
 3. Yılın genç araştırmacısı ödülü için 40 yaş altı olmak şarttır.
 4. Yılın özel ödülü için alanında yaptığı çalışmalardaki atıflar esas alınacaktır.
 5. Yılın özel ödülü için gönderilen özetin akademik alana getirdiği yenilikler değerlendirilecektir.
 6. Yılın özel ödülü ve araştırmacı ödülleri için ait olunan yılın (2018) akademik teşvik puanı esas alınarak değerlendirme yapılacaktır.
 7. Ödüllerde 2018 yılı akademik teşvik puan esası kriter olarak değerlendirilecektir.
 8. Bütün ödül alanları için en son akademik teşvik (yoksis üzerinden) alınacak özgeçmişin gönderilme zorunluluğu vardır.
 9. Bu ödüller bizzat ödül törenlerine iştirak edenlere verilecektir. Törene katılmayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.
 10. Bilime katkı ödülü hariç diğer tüm kategorilerdeki ödüller iki yıl üst üste aynı kişiye verilemez.