Kongre programı daha sonra buradan ilan edilecektir.

3. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
3. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu'nda henüz oturum tanımlanmadı.
3. Uluslararası Din ve Toplum Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. prof. buhara sükelerl
. Prof. Dr. James Janethon, Assoc. Prof. Tercan Keskin el-Kaide Tecrübesinin Sosyolojik Değerlendirmesi Somali Örneği
. Özcan Güngör Sekülerleşme
Al Farabi 5. 14:00-15:15 Lec. Kemal GÜVENLİ-Asst. Prof. Bilgehan TOZLU A Transformation Application of Manual Door to Automatic Door
Al Farabi 4. 14:00-15:15 Res. Asst. Kamil ÇELİK - Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Öznel Normun E-Öğrenme Sistemine Devam Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Ahmet Yesevi Üniversitesi Lisansüstü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Al Farabi 3. 14:00-15:15 Res. Asst. Kamil ÇELİK-Prof. Dr. Alptekin SÖKMEN Algılanan Performansın E-Öğrenme Kullanıcılarının Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi: Gazi Üniversitesi Lisansüstü E-Öğrenme Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama
Imam Bukhari 1. 13:00-14:00 Prof. Dr. Prof. Dr. Niyazi AKYÜZ Türkiye Tecrübesinde Köylü Dininin Toplumsal Tezahürleri ve Kaynakları
Imam Eshari 5. 14:00-15:15 Lec. Saliha Kevser KAVUNCU-Asst. Prof. Bülent Gürsel EMİROĞLU Derin Öğrenme ve Nesne Tanımada Kullanılan Önemli Derin Öğrenme Modellerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Dil ve Edebiyat Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
Maturidi 2. 14:00-15:15 Lec. Bünyamin ÇİÇEK Nano-Kompozit Malzeme Üretim Makinesi ve Otomasyon Sisteminin Teknolojik Tasarımı
Maturidi 1. 14:00-15:15 Lec. Selim ÖZDEM Android Tabanlı Kablosuz Mekan Otomasyonu
3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
3. Uluslararası Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sempozyumu'nda henüz oturum tanımlanmadı.
3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
3. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları Sempozyumu'nda henüz oturum tanımlanmadı.
3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
3. Uluslararası Tarih ve Sanat Çalışmaları Sempozyumu'nda henüz oturum tanımlanmadı.
3. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
Abu Hanife 3. 14:00-15:15 Asst. Prof. Abdullah DEMİR Endüstri 4.0’dan Eğitim 4.0’a Değişen Eğitim-Öğretim Paradigmaları
Abu Hanife 4. 14:00-15:15 Asst. Prof. Aytürk KELEŞ-Asst. Prof. Ali KELEŞ Nesnelerin İnternetinin Dünü, Bugünü ve Geleceği
3. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
Oturum Saat Yazar/lar Konu
. Özcan Güngör Sekülerleşme