Sponsorluklar

EXECUTIVE DINNER SPONSORLUĞU

INCSOS 2018 Buhara’da düzenlenecek kongre, katılımcı Üniversite ve kamu kurumlarının yetkilileri, Buhara Üniversitesi ve yerel yönetim yetkilileri ve bütün katılımcıların yer alacağı özel bir akşam yemeği düzenlenecektir. Bu sponsorluğun bedeli görüşülerek netleştirilecektir.

Sponsor olacak kurumun/firmanın tanıtım görselleri özel yemek salonunda yer alacak ve ilgili kurum/firma temsilcisi selamlama konuşmasında takdim edilecektir.

 • Firma logosunun zirve web sayfasında yer alması.
 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

ANA DÜZENLEYİCİ KURULUŞ     100 Bin dolar/80 Temayüz etmiş akademisyenin masrafları

Ana sponsor olacak firmanın tanıtımı kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda en üstte yer alacaktır.

Kongre internet sitesinde Ana Sponsor olarak firma logosu yer alacaktır.

Kongre Program ve Bildiri Özet Kitabında kurum/firma logosu ve kurum/firma hakkında 50 kelimelik tanıtıcı yazı yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Kongre çantasında kurum/firma tanıtım broşürü bulundurma hakkı sağlanacaktır.

 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

DESTEKLEYİCİ KURULUŞ 40.000 Dolar/30 Temayüz etmiş akademisyen masrafları

Altın Sponsor olacak kurumun/firmanın tanıtımı kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda yer alacaktır.

Kongre internet sitesinde firma logosu yer alacaktır.

Kongre Program ve Bildiri Özet Kitabında kurum/firma logosu ve kurum/firma hakkında 50 kelimelik tanıtıcı yazı yayınlama hakkına sahip olacaktır.

 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

ÇANTA SPONSORLUĞU 10 bin dolar

Çanta Sponsor olacak kurumun/firmanın tanıtımı kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda yer alacaktır.

Kongre internet sitesinde kurum/firma logosu yer alacaktır.

Kongre Program ve özet kitapçığında kurumu/firma logosu ve firma hakkında 50 kelimelik tanıtıcı yazı yayınlama hakkına sahip olacaktır

Sergi ve Kongreye katılan tüm ziyaretçilere, firma temsilcilerine, konuşmacılara ve basın mensuplarına içinde sponsor kurumun/firmanın logosunun bulunduğu çantalar dağıtılacaktır.

Sponsor kurumun/firmanın logosu çantanın içinde, talep edilen tasarım ile yer alacaktır.

Kongre çantasında kurum/firma tanıtım broşürü bulundurma hakkı sağlanacaktır.

 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

PROMOSYON SPONSORLUĞU 7 Bin dolar/Talep edilen malzemenin temini

Sponsor olacak kurumun/firmanın tanıtımı kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda yer alacaktır.

Kongre internet sitesinde kurum/firma logosu yer alacaktır.

Kongre Program ve özet kitapçığında kurumu/firma logosu ve firma hakkında 50 kelimelik tanıtıcı yazı yayınlama hakkına sahip olacaktır

Sergi ve Kongreye katılan tüm ziyaretçilere, firma temsilcilerine, konuşmacılara ve basın mensuplarına içinde sponsor kurumun/firmanın logosunun bulunduğu promosyonlar dağıtılacaktır.

Kongre çantasında kurum/firma tanıtım broşürü bulundurma hakkı sağlanacaktır.

 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

KONGRE ÇAY-KAHVE-PASTA SPONSORLUĞU 5 Bin dolar/Kongre salonunda bizzat hizmet verme

Sponsor olacak kurumun/firmanın tanıtımı kongre boyunca tüm görsel malzemelerde ve panolarda yer alacaktır.

Kongre internet sitesinde firma logosu yer alacaktır.

Kongre Özet ve Program Kitapçığında kurum/firma logosu ve kurum/firma hakkında 50 kelimelik tanıtıcı yazı yayınlama hakkına sahip olacaktır.

 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

KARGO SPONSORU

Sponsor firma, Kongre Düzenleme Kurulu’nun tüm kargo gönderilerini bedelsiz olarak yapar.

 • Sponsor firma 6 m2 stand alanı kullanır.
 • Firma logosunun zirve web sayfasında yer alması.
 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Kongre protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

ARAŞTIRMA SPONSORU 10 Bin dolar/8 Temayüz etmiş Akademisyenin masrafları

Kongre katılımcılarına yapılacak “Memnuniyet Araştırması”na sponsor olacak firmaya zirve alanında firma logosunun yer aldığı t-shirtler giymiş anketörler ile araştırmanın sahasını yapma hakkı.

 • Araştırma raporunun etkinlik sonrası sponsor firma logosu ile kongre katılımcılarına INCSOS 2018 Buhara tarafından e-mailing yoluyla paylaşımı.

Kudüs konulu kamuoyu algı anketi yapıp sonuçlandırarak basın yoluyla araştırmanın sonuçlarını kamuoyuna ilan etmek.

 • Salonda yer alacak panoda ve sahnede logo kullanım hakkı.
 • Firma logosunun zirve web sayfasında yer alması.
 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Zirve protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı

ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SPONSORU 5 bin dolar

Sponsor firma ödül alan araştırmacıların ödüllerini karşılamayı kabul eder.

 • Sponsor firma 6 m2 stand alanı kullanır.
 • Firma logosunun zirve web sayfasında yer alması.
 • Basılı malzemelerde logo kullanımı.
 • Kongre protokol davetiyelerinde logo kullanımı.
 • Basın yayın organlarında verilecek reklamlarda logo kullanımı