Amaç
Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan büyük bir güç teşkil etmekedir. Turizmin ülkelerin ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesi ve tartışılmasında yarar vardır.
Buradan hareketle, dünyada turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin tartışılması amacıyla 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu Buhara’da düzenlenecektir. Bu kapsamda, turizm alanında somut projelerin geliştirilmesi, Türk Dünyası’nın bütünleşmesinde turizmden nasıl faydalanılabilineceğinin değerlendirilmesi ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak faydalar üretmelerini sağlamak sempozyumdan beklenen diğer çıktılardır.
Özel Konular
Türk Dünyası Turizm Coğrafyası
 • Türk Dünyasının Bütünleşmesinde Turizmin Rolü
 • Türk Dünyasında Kültürel Etkileşim ve Turizm
 • Türk Dünyası Turizm Planlaması ve Politikaları
 • Türk Dünyası ve İpek Yolu
 • Türk Dünyası ve Kültür Turizmi
 • Gastronomi
 • Rehberlik
 • Turizm ve Seyahat
 • Turizm ve Teknoloji
 • Turizmde Dijital Pazarlama ve İnovasyon
 • Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Destinasyon Yönetimi
 • Kültürel Miras
 • Turizmde Yeni Eğilimler
 • Turizmle İlgili Diğer Konular
 • Danışma Kurulu
 • Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZNecmettin Erbakan UniversityAraş. Gör. Mustafa YILMAZ

  Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Arş. Gör. Zekeriya YETİŞ

  Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN

  Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN

  Necmettin Erbakan Üniversitesi

  Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Can ÖZCAN

  Necmettin Erbakan Üniversitesi,

  Arş. Gör. Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR

  Necmettin Erbakan Üniversitesi,

  Yrd. Doç.Dr. NEŞE KÖKTÜRK

  Bülent Ecevit Üniversitesi

  Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN

  Bülent Ecevit Üniversitesi,

  Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ

  Necmettin Erbakan Universitesi