Yayın İmkanları

• INCSOS Üsküp’de Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri kabul edilmektedir.

• Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

• INCSOS-Üsküp’te kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.

• INCSOS-Üsküp’te sunulan tüm bildiriler Bildiri Özetleri ve Bildiriler Kitabında basılacaktır.

• Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Tam metin gönderme son tarihinde gönderilen bildiriler, Turkish Studies uluslararası alan endeksli, akademik, süreli dergi ve Journal of Analytic Divinity adlı Uluslararası hakemli dergide hakemlik süreci sonrası (2019 yılı içinde) makale olarak ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

• Dergide makale yayını için son bildirim tarihi içinde online (http://www.turkishstudies.net/Mts.Aspx; www.dergipark.gov.tr/jad) kayıt ve süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir.