Yayın İmkanları

• INCSOS 2018 Buhara’da Türkçe, İngilizce ve Özbekçe bildiri kabul edilmektedir.

• Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

• INCSOS-2018 Buhara’da kabul edilen tüm özetler veya tam metinler sunulabilecektir.

• INCSOS-2018 Buhara’da sunulan tüm bildiriler ISBN içeren Bildiri Özetleri Kitabında basılacaktır.

• Tam metin gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.

• Tam metin gönderme son tarihinde gönderilen bildiriler, Turkish Studies uluslararası alan endeksli, akademik, süreli dergi ve Journal of Analytic Divinity adlı Uluslararası hakemli dergide hakemlik süreci sonrası (2019 yılı içinde) makale olarak ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

• Dergide makale yayını için son bildirim tarihi içinde online (http://www.turkishstudies.net/Mts.Aspx; www.dergipark.gov.tr/jad) kayıt ve süreçlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Lütfen Özet Kitapçığı için aşağıdaki şablonu kullanınız.