III. XALQARO TARİH VA SAN’AT TADQIQOTLARI SEMPOZİUMİ

2018 yil 17-21 oktyabr kunlari Turkish Studies jurnali va Buxoro Davlat Universitetibilan hamkorlikda tashkil qilinadigan III Xalqaro ijtimoiy fanlar anjumani doirasida bir vatda parallel ravishda o’tkaziladigan “Tarix va san’at tadqiqotlari sempozyumi”da qatnashish uchun tarix va san’at fanlarining turli sohalarida faoliyat olip borayotgan barcha ilmiy xodimlarni, tadqiqotchi-izlanuvchilarni, mutaxassislarni, magistratura va doktorantura talabalarini ko’hna shahar Buxoroga taklif qilamiz.

MAQSAD

Madaniyatlar xazinasi bo’lgan tarix va san’at barcha davrlarda yangi izlanishlar va tadqiqotlar bilan insoniyatga yo’l ko’rsatip kelgan. Bu sabapli sempozyumimiz “Tarix va San’at” yo’nalishidagi tadqiqotlarni birlikda muhokama qilishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.

 • Turli mamlakatlarning ilmiy xodimlari, tadqiqotchi-izlanuvchilari, soha mutaxassislari olip borayotgan tadqiqotlarni to’plab, tarix va san’at sohasida yuzaga kelayotgan o’zgarishlar, yangiliklar va muammolarni muhokama qilish;
 • Tarix va san’at sohasida ilmiy tadqiqotlari bilan jamiyat ilm-fan xazinasiga hissa qo’shayotgan soha vakillariga bilim va tajribalarini o’zaro almashishlari va muhokama qilishlari uchun muhit tayyorlash;
 • Tarixiy jarayonlarning san’atga doir fikrlash va amaliy qo’llanmalarning bir makonda bir-birini boyituvchi ma’nosida muhokama qilinishini ta’minlash.
 • MAXSUS MAVZULARTarix
  İslom tarixi, Temuriylar davri, Ayyubiylar davri, Usmoniylar davri, salibchilar, Respublika davri, xx asr dunyo tarixiSan’at Tarixiİslom san’ati, xristiyanlik san’ati, Temuriylar san’ati, Saljuqiylar san’ati, Usmoniylar san’ati, Respublika davri san’ati, zamonaviy dunyo san’at tarixi

  Arxeologiya
  Arxeologiya tadqiqotlari, o’rta asr arxeologiya tadqiqotlari va qazilmalari

  San’at va Dizayn

  Rasm, asl bosma, haykaltoroshlik, me’morchilik, fotosurat, kino, teatr (Akteyorlik, drama yozuvchilik, qo’ğirchoq, soya o’yini, sahna dizayni), musiqa, raqs, grafik dizayni, sopol dizayni, to’qimachilik dizayni, sahna va kastyum dizayni, atrof va makon dizayni, ekologiya san’atlari, zamonaviy medya.

  San’at va dizayn sohasida doir umumiy nazariy mavzular
  Estetika va san’at falsafasi, san’at tanqidi, san’at psixologiyasi, san’at sosyologiyasi, san’at antropologiyasi, san’at siyosati, san’at boshqaruvi va iqtisodiyoti, san’atga burilish va san’at maktabi muhokamalari

  An’anaviy San’atlar

  Xattotlik san’ati, tazhip (bezak) san’ati, minyatura san’ati, abru san’ati, chinni san’ati, to’qimachilik san’ati, tekstil kabi ananaviy san’atlarning boshqa yo’nalishlari.

 • Maslahat Hay’atiDr. Ahmet KAZANKAYA-  Van Yuzinchi Yil UniversitetiDr. Eylem GÜZEL – Van Yuzinchi Yil UniversitetiDr. Mehmet YILMAZ – Gazi Universiteti

  Dr. Hasan ÇİÇEK  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ  – Uşak Universiteti

  Dr. Recai KARAHAN  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Bekir DENİZ – Ardahan Universiteti

  Dr. Zeki TAŞTAN-  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Candan NEMLİOĞLU – Hitit Universiteti

  Dr. Yüksel ŞAHİN – Anadolu Universiteti

  Dr. Handan TUNÇ  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Ahmet KARTAL – Eskişehir Osman Gazi Universiteti

  Dr. Afif ATAMAN  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Necdet HAYTA – Gazi Universiteti

  Dr. Zeki DUMAN-  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Melahat ÇEVİK  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. F. Nalân TÜRKMEN – Marmara Universiteti

  Dr. Mehmet TOP   –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Tahir ÇELİKBAĞ – Fırat Universiteti

  Dr. Mehmet KULAZ  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Şerife ATLIHAN – Marmara Universiteti

  Dr. Rahmi TEKİN   –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Necmi UYANIK – Selçuk Universiteti

  Dr. Bekir KOÇLAR  – Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Mehmet PINAR  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Gülsen BAŞ  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Mine Biret TAVMAN – Marmara Universiteti

  Dr. Osman AYTEKİN  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Hanifi BİBER-  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Filiz BALCI KESKİN   –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. D.Meltem DURNA ZEREK  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Nazan OSKAY –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Nergiz KARADAŞ  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Ahmet GEDİK – Kastamonu Universiteti

  Dr. Meryem DEVECİ-  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Sabri Can SANNAV-Trakya Universiteti

  Dr. Neslihan Şeref AKPINAR-  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Gökçen ŞAHMARAN CAN  –  Van Yuzinchi Yil Universiteti

  Dr. Güneş ŞAHİN – Van Yuzinchi Yil Universiteti