Har bir sempozyumimiz uchun sohasining mutaxasisi bulgan Notiqlarni taklif qilamiz.