III. Xalqaro Falsafa, Etika va Sog’liq Bilimlari Sempoziumi

Maqsad:

Falsafaning turli sohalardagi umumiy va dolzarb muammolarini muhokama qilish, baholash hamda, turk islom faylasuflarining va mutafakkirlarining ushbu muammolarga oid fikr va mulohazalarini ochib berish, shu bilan bir qatorda bu munozaralar va fikr almashinuvi natijasida xalqaro va turk islom falsafasi madaniyatini boyitish ko’zlangan maqsadlardan biridir.

Etika-estetika fanlari insonlarning xulq-atvorini bayon qiladigan yoki inson xulq-atvorini o’z ichiga olgan barcha tarmoqlarni qamrab oladi. Insonning fikrlash va iroda qilish jarayoni natijasida paydo bo’lgan xatti-harakatlarini tasvirlovchi fanlar bu sohadagi epistemologika va uslubga oid muammolarni va yangiliklarni baholashdan iboratdir.

Shaxs, oila va jamiyatning sog’liq va hayot sifatini oshirish maqsadida bilim va texnologik jihozlardan foydalangan tarzda sog’liq sohasidagi fanlar amalga oshgan innovatsiya va texnologik o’zgarishlarni xalqaro platformada baholash va munozarani amalga oshirishdan iboratdir.

Mavzular:

Falsafa

Turk islom falsafasi, axloq falsafasi, bilim falsafasi, borliq falsafasi, siyosat falsafasi, mantiq;

Etika fanlari

Madaniyat va xulq-atvor, ijtimoiy guruhlar, shaxsiyat va shaxsning shakllanishi, shaxslararo muloqot, insoniy xatti-harakatlarga undovchi omillar, stressni nazorat qilish;

Sog’liq sohasiga oid fanlar

Jamiyat salomatligi, bolalar salomatligi, ginekologik kasalliklar, to’g’ri ovqatlanish, diyetalogiya, fizioterapiya va reabilitatsiya, hamshiralik, stomatologiya, veterinariya va farmatsevtika.

Maslahat kengashi
Doktor Kazim Sarıkavak G’oziy Universiteti
Doktor Milay Köktürk Pamukkale universiteti
Doktor Mehmet Ali Sara Pamukkale universiteti
Doktor Muso Kazım Arıcan Yildirim Beyazıt universiteti
Doktor Murod Demirkol Yildirim Beyazıt universiteti
Doktor Solih Janubiy Istanbul Oydin universiteti
Doktor Feyzullah Erog’lu Pamukkale universiteti
Doktor Najm Mustafo Ilhom Gazi universiteti
Doktor Nevin A Güzel G’oziy Universiteti
Doktor Naila bilimdon Gazi universiteti
Doktor Jamilaxon, janob, Karabulut Yildirim Beyazit universiteti
Doktor Saadet Yazıcı Sog’liqni saqlash fanlari universiteti