Mavzular

Konferensiyaning Bosh Mavzulari

 • Davomli, tartipli va qamrovli kengayish
 • Ta’lim
 • İqtisod va Finans
 • Tirishqoqlik va ish
 • Huquq
 • Sog’liq boshqaruvi
 • Sport bilimlari
 • Turizim va turizim boshqaruvi
 • Tarih
 • Jamoaat va Kultur
 • Geografiya
 • Asosi İslom bilimlari
 • Sosyal muammolar
 • Ayol izlanishlariNasriddin Xo’jaKo’ro’g’lu va Alpasir afsonasi

  Abu Hanifa
  Maturidite
  Buxoriy
  Termiziy
  Dorimiy
  Hakim et-Tirmiziy
  Ibn Sino
  Al-Forobiy, kim
  Beruniy
  Muhammad b. Ahmad Xarizmiy
  Abu Lays al-Samarqandiy
  Sudyalar – Samarqandiy
  Abu’l-Mu’aynn-Nasafiy
  Abul-Berakot va Nasafiy
  Umar al-Nasafiy
  Zamakhshari
  Sarahsi
  Abu’l-Usr Pezdeviy
  Sayyid Burhoniddin (Mavlono Shayxi)

 • Yoshlik muammolari
 • Tasirlanish va munosabatlar
 • Atrof-muhit muammolari
 • Din bilimlari
 • İslom Falsafi va tushunchasi
 • Mifologiya
 • Folklor izlanishlari
 • San’at darsxonalari
 • San’at Tarihi izlanishlari
 • Arxiyologik izlanishlar
 • Nashr faoliyatlari
 • Ma’lumot boshqaruvi
 • Jamoat boshqaruvi
 • Sosyologiya
 • Ettinchi Morshid
  Abdulhalik Gucdivaniy
  Arif Rivgeriy
  Mahmud Fagnevi
  Ali Rozimiy
  Muhammad Baba Semmasiy
  Amir Kull
  Hazrati Bahouddin Nakshibend
  Turk-islom adabiyotining birinchi vakillari
  Koshgarli Mahmud
  Yusuf Hasibga ega
  Edib Ahmad Takneki
  Ahmed Yesevî
  Çağatay Turk adabiyoti
  Amir Temur
  Uluğ aka
  Baburshahs
  Ebülgazi Bahodir Xon
  Asarlari – epiklar va xalq adabiyoti mahsulotlari
 • Falsafa
 • Psixologiya
 • İslom Tairixi
 • İslom San’atlari
 • Savdo
 • Siyosat bilimlari va Xalqaro huquq
 • Tushuncha va Axloq qiymatlari
 • Antropologiya izlanishlari
 • Bilim Falsafasi va uslubi
 • Til va Adabiyot
 • Turk madaniyati
 • Maveraüneh emas
  Tarix davomida O’zbekiston: Karahanlılar davri, buyuk Saljuqiylar davri
  Samarqand madaniy markazi sifatida
  XULOSA Rabguzi uning tugallanganSeyf-i SarayiyHofiz-i Hârizmî

  Husayn Baykara

  Ali She’r Navoiy

  Atai

  Sekkâkî

  Gedayi Xon

  Oğuznâme