NASHR İMKONLARİ

  1. INCSOS 2018 Buxoroda Turkcha, o’zbekcha va ingliz tillarida tezis qabul qiladi.
  2. Barcha annotatsiya va to’liq matnlar uchun eskpert-hakamlar komissiyasi tahliliy xulosasi uchun muddat beriladi.
  3. INCSOS 2018 Buxoroda qabul qilingan barcha tezislar yoki to’liq matnlar uchun ma’ruza taqdimoti qilish mumkin.
  4. INCSOS 2018 Buxoroda taqdimoti qilingan barcha tezislar ISBN tezislar to’plamida nashr qilinadi.
  5. To’liq matn yuborish majburiyati yo’qdir.
  6. To’liq matn yubroish muddati ichida yuborilgan tezislar Turkish Studies xalqaro standart indeksli jurnali, akademik, davriy jurnal va Journal of Analytic Divinity nomidagi hakamli jurnalda hakamlar hay’ati tahlil va nazoratidan o’tgandan so’ng (2019 yil ichida) maqola sifatida to’lovsiz chop etiladi.
  1. Jurnalda maqola nashri uchun oxirigi e’lon muddati ichida online (http://www.turkishstudies.net/Mts.Aspx; www.dergipark.gov.tr/jad) ro’yxatdan o’tish va keyingi bosqich jarayonlarini boshqarish kerak bo’ladi.

  Marhamat qilib, tezis kitobchasi uchun quyidagi shablondan foydalaning.

  Bir vaqtda o’tkaziladigan har bir sempozyum uchun o’z sohasida yetuk mutaxassilar Mehmon ma’ruzachilar e’lon qilinadi.

I