Tezis yozish tartib-qoidalari

Tezis yozish tartib-qoidalari

  1. Tezislarni Turkcha, o’zbekcha va ingliz tillaridan birida taqdim qilish mumkin.
  2. Ma’ruza matni annotatsiyasi eng kam 150 va eng ko’p 300 so’zdan iborat bo’lishi kerak. Abstrakt matnidan keyin 3-5 dona kalit so’zlar yozilsihi kerak.
  3. Ma’ruza matni ilgari nashr qilinmagan va sempozyum mavzulariga qaratilgan ilmiy ishni o’z ichiga olishi kerak.
  4. Konferensiyaga tezis yuborish uchun saytimizda joy olgan “tezis yuborish tizimi”dan foydalanish kerak. Buning uchun, dastlab, muallif ro’yxatdan o’tishi kerak bo’ladi. Ro’yxatdan o’tgandan so’ng tezis sistemaga yuklanadi.
  5. Anjumanda har bir ma’ruzani taqdim qilish uchun ajratilgan vaqt 15 daqiqani tashkil qiladi. Bundan tashqari, savol va bahz-mulohaza uchun 5 daqiqa ajratiladi.
  6. Tezislar, yuborilgan vaqtdan e’tiboran uzog’i bilan 3 hafta ichida hakam-ekspertlar tomonidan baholanadi va mualliflariga ma’lumot beriladi. Hakamlar tomonidan qabul qilingan tezislar mualliflariga tizim orqali qabul xati yuboriladi.
  7. Har bir ishtirokchi bir anjumanga qatnashish badal miqdori bilan ko’pi bilan ikki dona tezis taqdim qila oladi.
  8. Hammualliflikda tayyorlangan tezislarning anjumanda ishtirok eta olmaydigan ikkinchi mualliflari ham ikkinchi muallif to’lovini (erta ro’yxatdan o’tish 175$ / kech ro’yxatdan o’tish 250$) to’lashi talab etiladi. Aksi taqdirda, muallif ismi tezisdan chiqariladi va uning nomiga anjuman ishtirokchisi sertifikati berilmaydi.

Tezislarni Turkcha, o’zbekcha va ingliz tillaridan birida taqdim qilish mumkin.Ma’ruza matni annotatsiyasi eng kam 150 va eng ko’p 300 so’zdan iborat bo’lishi kerak. Abstrakt matnidan keyin 3-5 dona kalit so’zlar yozilsihi kerak.Ma’ruza matni ilgari nashr qilinmagan va sempozyum mavzulariga qaratilgan ilmiy ishni o’z ichiga olishi kerak.Konferensiyaga tezis yuborish uchun saytimizda joy olgan “tezis yuborish tizimi”dan foydalanish kerak. Buning uchun, dastlab, muallif ro’yxatdan o’tishi kerak bo’ladi. Ro’yxatdan o’tgandan so’ng tezis sistemaga yuklanadi.Anjumanda har bir ma’ruzani taqdim qilish uchun ajratilgan vaqt 15 daqiqani tashkil qiladi. Bundan tashqari, savol va bahz-mulohaza uchun 5 daqiqa ajratiladi.Tezislar, yuborilgan vaqtdan e’tiboran uzog’i bilan 3 hafta ichida hakam-ekspertlar tomonidan baholanadi va mualliflariga ma’lumot beriladi. Hakamlar tomonidan qabul qilingan tezislar mualliflariga tizim orqali qabul xati yuboriladi.Har bir ishtirokchi bir anjumanga qatnashish badal miqdori bilan ko’pi bilan ikki dona tezis taqdim qila oladi.