Dear Participants,

Thank you for your participation in the INCSOS 2018 Jerusalem congress.

In which way do you want to publish your articles?

Please read the options and plan the necessary steps and inform us.

– FULL TEXT is not required. Please provide information if you do not send it.

-All the texts from the ithentica (plagiarism) program and the referee process

It will be.

-Correcting or rejecting is possible in some studies after the control has been performed.

-As is known for those who perform all the processes on time, which is NOT a FEE.

 • Do not send notifications on given dates or are not considered to have given up the right to broadcast.

If you do not send timely or upload systems an articles, you will be deemed to hâve waived their publish right.

We have three alternatives for publishing.

A) FULL TEXT IN THE TURKISH STUDIES JOURNAL:

Publishing full texts as articles in the Turkish Studies Magazine a special number will be issued in the number of JUNE of the magazine of those who want.

Your articles have to be in the article format of Turkish Studies.

If you want to publish it, you have to be uploaded through the ONLINE system in accordance with the ARTICLE FORMAT until 25th May.

To submit an article to Turkish Studies:

Sign in: http: // www.turkishstudies.net/mts.aspx

For the Turkish Studies article format: http://www.turkishstudies.net/Defaultx.aspx? SID = 4

When a journal article is uploaded, an automatic fee payment request will come,

Do not take this into account. Because symposium article printing process It is free

B) SUBMISSION BOOK

A full text articles booklet will be printed with ISBN. Please, prepare to work, using the article format of Turkish Studies magazine and send to incsoskudus@gmail.com

C) JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY (JAD) MAGAZINE:

For the Jad journal system: http://dergipark.gov.tr/jad

Those who want to publish articles in JAD, use the journal system.

Please upload the articles according to the form on the journal page to the system.

Congress Secretariat

Değerli Hocam,

*INCSOS 2018 Kudüs *kongremize katılımınız için teşekkür ederiz. Kongre
sonrası yayın süreçlerini hatırlatmak ve sizden gelen cevaplara göre
planlama yapabilmek için; bildirinizi aşağıdaki seçeneklerden hangisine
göre değerlendirmek istediğinizi bildirmenizi rica ederiz.

·      *TAM METİN *gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple
*göndermeyecek*olan hocalarımızın bilgi vermesini rica ediyoruz.

·      Bütün yazılar ithentica (intihal) programından ve hakem sürecinden
geçirilecektir.

·      Editör ve teknik kontrol sonrası bazı çalışmalarda düzeltme veya
iade mümkündür.

·      Bütün süreçleri zamanında yerine getirenler için bilindiği gibi her
hangi bir ÜCRET söz konusu değildir.

·      Verilen tarihlerde bildirilerini göndermeyen veya sistemlere
yüklemeyen katılımcılar bu haklarından feragat etmiş sayılırlar ve
bildirilerinin daha sonraki yayın süreçleri kendi tasarruflarındadır.

·      Verilen tarihlerde bildirilerini göndermeyen veya sistemlere
yüklemeyen katılımcılar bu haklarından feragat etmiş sayılırlar ve
bildirilerinin daha sonraki yayın süreçleri kendi tasarruflarındadır.

Yayın için dört alternatifimiz vardır.

*A)  **TURKİSH STUDİES DERGİSİ’NDE TAM METİN MAKALE: *

Turkish Studies Dergisi’nde tam metinleri makale olarak yayınlamak
isteyenlerin derginin *HAZİRAN sayısında özel sayı*çıkarılacaktır.

Bildirilerinizin*makale formatında**Turkish Studies Haziran 2018*sayısında
yayınlanmasını isterseniz *15 Mayısa kadar dergimizin MAKALE FORMATINA*uygun
olarak ONLİNE SİSTEM üzerinden yüklenilmesi ve Kudüs özel sayısının
işaretlenmesi gerekmektedir.

Turkish Studies’e makale göndermek için: http://www.
turkishstudies.net/Mts.Aspx

Turkish Studies makale formatı için: http://www.turkishstudies.net/Defaultx.
aspx?SID=4

·    Bir yazara ait iki makalenin aynı sayıda dergide yayınlanması ULAKBİM
tarafından yasaklandığı için iki çalışması olan yazarlar tam metin olarak
yayınlanmasını istedikleri *1 bildiriyi seçmek *zorundadırlar. Yazar
tarafından seçilmeyen bildiriler kongre heyeti tarafından bildiriler
kitabına alacaktır.

·    Dergiye makale yüklenildiğinde otomatik ücret ödeme talebi gelecektir,
lüften bunu dikkate almayınız. Zira sempozyum makale basım işlemleri
ücretsizdir.

B)  *BİLDİRİ KİTAPÇIĞI*:

15 Mayıs’a kadar Turkish Studies ONLİNE SİSTEMİNE yüklenmeyen bildiriler;
bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Sitedeki şablona uygun olarak
yazılmış bildirilerin *15 Haziran*’a kadar *incsoskudus@gmail.com
<incsoskudus@gmail.com>*adresine gönderilerek teyit edilmesi gerekmektedir.

*C)  **JOURNAL OF ANALYTIC DIVINITY (JAD) DERGİSİ:*

Journal of Analytic Divinity dergisinin Haziran sayısında makalelerini
yayınlamak isteyenler; en geç *15 Mayıs*tarihine kadar *dergipark *sistemi
üzerinden yayın yapan derginin formatına uygun bir şekilde SİSTEME
yüklenmesi gerekmektedir.

Jad dergi sistemi için:  http://dergipark.gov.tr/jad

D)  *İNGİLİZCE KİTAPTA BÖLÜM*:

Bu seçeneği tercih eden yazarların en az bir yılı göz önüne almaları
gerekecektir. Ayrıca yayınevi belirli oranda yakın konulu bildirilerin olma
şartını beklemektedir. Bu oran yakalandığında yazarlar tarafından tercümesi
yapılmış çalışmalar bizim tarafımızdan yayınevine teslim edilecektir.
Bundan sonraki süreçlerin YAZARLAR tarafından takip edilmesi gerekmektedir.
Zorunlu durumlarda kongre heyetine danışılabilir.Kongre Sekretarya

  BY Ozcan Gungor

  About | Hakkında:
  INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES VI
  Kurum/Bölüm | Institution/Department :
  USOS

  Leave A Comment / Yorum Yap