INCSOSÇağrı Metni
ÇAĞRI METNİ

Sevgili meslektaşlarımız,

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı kararla 2021 yılı “İstiklâl Marşı Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu karar çerçevesinde İstiklâl Marşı’nın önemini daha iyi kavramak ve Mehmet Âkif Ersoy’u anmak/anlamak amacıyla düzenlenecek bu kongrede İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili evrensel boyutta Türkiye dışındaki etki ve yazının sosyal bilimlerin tüm unsurlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır.

6. INCSOS 100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy kongresinin açılışı 28-29 Eylül tarihlerinde AYBÜ’de, kapanışı ise 30 Eylül’de TBMM Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’un himaye ve destekleriyle TBMM yerleşkesinde yapılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Tarihdaş Milletler Derneği ana işbirliği ve pek çok kurumun desteğiyle Ankara’da, 27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kongrede en nitelikli 30 Türkiye dışı katılımcı, 15 de Türkiye içi katılımcının çalışması düzenleme komitesi tarafından değerlendirilerek seçilecek ve bu bildirilerin bizzat TBMM yerleşkesinde sunumları yapılması planlanmaktadır. Seçilecek bu bildiri sahiplerinin tüm giderleri organizasyon komitesince karşılanacaktır. Bunun dışındaki bütün bildirilerin online platformlar üzerinden yürütülmesi planlanmaktadır.

Kongre sonunda, düzenleme kurulunca seçilecek olan çalışmalar içinden İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu bildiriler prestij yayın olarak TBMM yayınlarınca kitap olarak basılacaktır. Bunun dışında sunulan bildiriler ISBN numaralı Kongre Özet Kitabı, ISBN numaralı Kongre Bildiri tam Metin Kitabı ve hakem sürecinden geçirilerek Uluslararası statüye sahip bir yayınevinde Kitap Bölümü ve kongre destekçisi hakemli dergilerde makale olarak yayınlanacaktır. Yayınlarda uluslararası nitelik itibariyle doçentlik kriterleri mutlaka dikkate alınacak akademik teşvik için ise gayret edilecektir.

Düzenleme komitesi, 27-30 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında Ankara/TBMM’de yapılacak olan 6. INCSOS 100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy kongresine bütün bilim insanlarını davet etmektedir.

Kongre ana konusu: 1921’den 2021’e kadar İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy bağlamında sosyal bilimlerin bütün alanlarının Türkiye dışındaki ülkelerde etkilerini kapsamaktadır.

Kongre sunum dilleri: Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.

ONUR KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP-TBMM Başkanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. İbrahim AYDINLI –Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Ahmet BABA-Tarihdaş Milletler Derneği Genel Başkanı

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Selma YEL– Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kerim ŞÜKÜROV-Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü

Prof. Dr. Kseanela SOTİROFSKİ- Aleksandër Moisiu Durrës Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup CİVELEK-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Ashraf Mohammed ZAİDAN-Malaya Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmud KADDUM-Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Mirzahan EGAMBERDİYEV-Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi Esra Müjgan Karataş-Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet Emin SARIKAYA- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Arş. Gör. Leman DEMİRBAŞ-Gazi Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet CANDAN-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi