KONULAR

Kongrenin Ana Konuları

 1. İstiklâl Marşı’nın psikolojik, tarihi, kültürel, sosyolojik ve siyasal arka planı,
 2. İstiklâl Marşı’nın seçilmesi, cephe ve cephe gerisindeki tesirleri,
 3. İstiklâl Marşı’nın ulusal ve uluslararası basında uyandırdığı akisler,
 4. İstiklâl Marşı’nın kabulü sırasında TBMM ve cephedeki durum
 5. İstiklâl Marşı’nın kabulü sürecinden bugüne istiklal bağlamında uluslararası ilişkiler,
 6. İstiklâl Marşı’nın dil ve üslûp özellikleri,
 7. İstiklâl Marşı’nda dinî referans ve tesirler,
 8. İstiklâl Marşı’yla Türkiye dışındaki devlet marşları arasındaki benzerlikler,
 9. İstiklâl Marşı’nı konu alan kitap, dergi, arşiv, gazete ve tezler,
 10. Mehmet Akif ERSOY’un hayatı, kişiliği ve ailesi
 11. Mehmet Akif ERSOY’un edebi yönü ve eserleri
 12. Mehmet Âkif’in Dostları,
 13. Mehmet Akif ERSOY’un istiklal ve istikbal düşüncesi
 14. Mehmet Akif ERSOY’a göre gençlik
 15. Milli Mücadelede Mehmet Akif ERSOY
 16. Dini, kültürel, tarihi, sosyolojik ve siyasal boyutlarıyla Mehmet Akif ERSOY
 17. Türkiye dışı toplumlar için Mehmet Akif Ersoy modeli
 18. Milli Mücadele Yılları ve Mehmet Âkif Ersoy,
 19. Türkiye dışında Mehmet Akif Ersoy’un basın, yayın, siyaset ve akademi gündemine konu olması,
 20. Milli Mücadele’nin yabancı basın organlarına yansıması,
 21. Milli mücadele karşısında toplumsal kesim, grup ve aktörlerin tutumu
 22. Milli Mücadele’ye destek veren kanaat önderleri,
 23. Türkiye dışından milli mücadeleye verilen destek

Not: Konusu İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye dışındaki etki ve yansımalarını ele alan bütün çalışmalar kabul edilecektir.