Ödüller

INCSOS ÖDÜLLERİ DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Selma YEL– Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup CİVELEK-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Eylem GÜZEL-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr.  Güven ARIKLI-Kıbrıs Bilim Üniversitesi

Doç. Dr.  İrade MEMMEDOVA-Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Doç. Dr. Mahmud KADDUM-Bartın Üniversitesi

INCSOS ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

Düzenleme kurulu başkanlarının görevlendirdiği “Ödül Değerlendirme Kurulu” adı geçen ödülleri gönderilen bildiri özetleri ve ayrıntılı özgeçmişler üzerinden belirleyecektir.

Üç ayrı kategoride verilecek ödüller, kurul tarafından en az 1 en fazla 3 kişiye verilecektir.

Yılın araştırmacısı ödülü için 40 yaş ve üstü olmak şarttır.

Yılın genç araştırmacısı ödülü için 40 yaş altı olmak şarttır.

Yılın bilime katkı ödülü için alanında yaptığı çalışmalardaki atıflar esas alınacaktır.

Yılın bilime katkı ödülü için gönderilen özetin akademik alana getirdiği yenilikler değerlendirilecektir.

Bütün ödül alanları için en son yılın (2020) akademik performansını gösterir özgeçmişin gönderilme zorunluluğu vardır.

Bu ödüller kongreye iştirak edenlere verilecektir. Kongreye katılmayanlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.

Bilime katkı ödülü hariç diğer tüm kategorilerdeki ödüller iki yıl üst üste aynı kişiye verilemez.