Önemli Tarihler

İlk Özet Teslim 29 Nisan 2021
Bildiri özeti göndermek için son tarih 1 Eylül 2021
Kabul edilen bildirilerin duyurulması 1 Eylül 2021
Tam metin göndermek için son tarih 15 Ağustos 2021
Sempozyum programının yayını 15 Eylül 2021
Sempozyum Tarihi 27-30 Eylül 2021
Gala Yemeği 27 Eylül 2021
Düzeltilmiş Tebliğ Metinleri Son Gönderim 31 Ekim 2021
Bildiri ve prestij kitap basım ve dağıtımı 15 Kasım 2021
Değerlendirme ve basın toplantısı 15 Kasım 2021
Mekan

Seçilecek katılımcıların sunumları TBMM yerleşkesinde yapılacaktır.

Bunun dışındaki bildiriler daha sonra ayrıntıları katılımcılar ile paylaşılacak online platformlar üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.