5. Uluslararası Ekonomi, Hukuk ve Siyaset Sempozyumu
AMAÇ

Küreselleşme süreci dünyanın her yerini birbirine bağlarken, aynı zamanda coğrafyaları, toplumları ve insanları da birbirlerine bağımlı hale getirmektedir. Yaşamın her unsuru geleneksel ulusal sınırlamalardan bağımsızlaşmakta, küresel bir ortaklık alanı olarak yeniden yapılanmaktadır. Bilimsel çalışmalar da bu bağımlı gelişmelerden payını almaktadır. Uluslararası bilimsel anlaşmalar, kurumlar arası sözleşmeler, akademik toplantılar, küresel yayınlar, öğrenci ve akademisyen değişim programları, bu küresel gelişmenin giderek çoğalan belirgin örneklerinden birkaçıdır. Bu kapsamda, küresel ölçekli uluslararası bilimsel gelişmeyi yakından izleyebilmenin, onunla bağlılığı sürdürülebilir kılmanın, bilim insanları ve kurumları açısından yaşamsal önemi ve belirleyiciliği, her geçen gün biraz daha artmaktadır. Bu geçişkenliği anlamak için sempozyumumuz bir imkan sunmaktadır.
ÖZEL KONULAR

Ekonomi

Siyaset

Hukuk/Yönetim

İşletme

Politik Ekonomi

Toplumsal Olaylar

Yerel Yönetimler

İşletme Yönetimi

Küreselleşme

Anayasal Gelişmeler

Bürokrasi

Stratejik Yönetim

Kalkınma

Kimlik

Yönetişim

Risk Yönetimi

Finans

Güvenlik Çalışmaları

Kentleşme

Örgüt Teorisi

Maliye

Çok Kültürlülük

İdari Reformlar

Örgütsel Davranış

Enerji

Ordu ve Siyaset

İdarî Özerklik

İnsan Kaynakları

Uluslararası Ekonomi

Medeniyet Çalışmaları

Merkezî ve Yerel Yönetimler

Pazarlama Yönetimi

Entegrasyon

İdeolojiler

Sosyal Politika

Uluslararası Pazarlama

Bankacılık ve Sigorta

Hükümet Sistemleri

Sosyal Hizmetler

e-Pazarlama

İstihdam

İnsan Hakları ve Demokrasi

Sağlık Yönetimi

Dış Ticaret

Kadın Emeği

Özel ve Kamusal Alan Tartışmaları

e-Devlet

Lojistik

Büyüme

Gündelik Hayat İncelemeleri

Afet Yönetimi

Turizm

Yeni Medya ve Siyaset

Kamu Diplomasisi

Sağlık İşletmeciliği

Modernizm-Post-Modernizm

Kamu İşletmeciliği

Muhasebe

Siyasal Partiler

Denetim

Siyasal Psikoloji

Standart

Küreselleşme

Sivil Toplum

Uluslararası İlişkiler

Bölge Politikaları

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ         Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adem ESEN                      İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AY                         Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DİKEN                  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet YATKIN                Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ŞAHİN                          Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Arif ERSOY                        İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut BEDÜK                   Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Baki YILMAZ                    Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Birol AKGÜN                   Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN          Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan UYSAL                  Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN              Milli Savunma Üniversitesi

Prof. Dr. Hacer TUĞBA EROĞLU Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Haldun SOYDAL              Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hayriye ATİK                    Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN       Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin ÖZER                  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ Şırnak Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal YILDIRIM             Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI              Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR        Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ALAGÖZ          Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BULUT             İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet MUCUK          Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Suphi ÖZÇOMAK         Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Muammer ZERENLER   Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÇEMREK               Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Murat ÇETİNKAYA         Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Necmi UYANIK                Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Nezir KÖSE                       Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Onur ÖZVERİ                   Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Osman OKKA                   Karatay Üniversitesi

Prof. Dr. Osman PEHLİVAN          Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer YILMAZ                  Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Önder KUTLU                  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Raif PARLAKKAYA          Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR  Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Saadettin PAKSOY         Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Selami SEZGİN                Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar ALTINOK             Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman YÜKCÜ          Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Halis ÇALIŞ          Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şevki ÖZBİLEN                 Şırnak Üniversitesi

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ              Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel EREN                    Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup BULUT                  Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus CERAN                  Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK          Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR         Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mubariz MAMMADLİ Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Doç. Dr. Bedrettin KESKİN           Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Birol MERCAN                 Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Burcu GÜVENEK             Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL   Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ            Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih MANGIR                 Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL             İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Hülya Eşki UĞUZ            Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN                 Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ                  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN     Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Emin ALTUNDEMİR     Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet GÖKÜŞ            Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Melek ACAR                     Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Metin AKSOY                   Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet BEZİRCİ      Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Atilla ARICIOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU     Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan YANIK              Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Seçkin GÖNEN                Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Suat Hayri ŞENTÜRK     Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Volkan ALPTEKİN            Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN              Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU         Medipol Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ-Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen KANTAR – Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI – Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Recep ERBAY- Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞEHRİBAN GÜNGÖR – Namık Kemal Üniversitesi