5. Uluslararası Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri Sempozyumu

Amaç

Felsefenin farklı disiplinlerindeki klasik ve çağdaş problemlerini ele alıp tartışmak ve değerlendirmek, Türk İslam filozoflarının ve düşünürlerinin bu problemlere ilişkin görüş ve düşüncelerinin ortaya çıkarmak, bununla birlikte bu tartışma ve fikir etkileşimleri sonucunda hem uluslararası hem de Türk İslam felsefe kültürünü zenginleştirmek amaçlanmaktadır.
Davranış bilimleri insan davranışlarını açıklayan veya insan davranışları ile uğraşan bütün bilim dallarını kapsamaktadır. İnsanın düşünce ve irade süreçleri sonucunda ortaya çıkan davranışları açıklayan davranış bilimleri bu alandaki epistemolojik ve yönteme dair problemleri ve gelişmeleri değerlendirmek.
Birey, aile ve toplumun sağlık ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan sağlık bilimleri alanında ortaya çıkan yenilik ve teknolojik gelişmeleri uluslararası platformda ele alıp değerlendirme ve tartışmasını yapmak.

Özel Konular
Felsefe
Türk İslam felsefesi, ahlak felsefesi, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, siyaset felsefesi, mantık

Davranış Bilimleri
Kültür ve davranış, toplumsal gruplar, kişilik ve kişilik oluşumu, kişilerarası iletişim, insan davranışlarının motivasyonu, stres yönetimi.

Sağlık Bilimleri
Halk sağlığı, sağlık yönetimi, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, beslenme, diyetetik, fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hemşirelik, diş hekimliği, veteriner hekimlik, eczacılık.

Danışma Kurulu
Dr. Kazım Sarıkavak Gazi Üniversitesi
Dr. Milay Köktürk Pamukkale Üniversitesi
Dr. Mehmet Ali Sarı Pamukkale Üniversitesi
Dr. Musa Kazım Arıcan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Murat Demirkol Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Salih Güney İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Feyzullah Eroğlu Pamukkale Üniversitesi
Dr. Mustafa Necmi İlhan Gazi Üniversitesi
Dr. Nevin A. Güzel Gazi Üniversitesi
Dr. Naile Bilgili Gazi Üniversitesi
Dr. Aysun Bay Karabulut Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Saadet Yazıcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi