Amaç
Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemi her geçen gün artmakta olan turizm, hızla büyümekte ve gelişmekte olan büyük bir güç teşkil etmekedir. Turizmin ülkelerin ilerlemesi ve bütünleşmesine sağlayabileceği katkıların yükseltilebilmesi noktasında konunun çok boyutlu olarak incelenmesi ve tartışılmasında yarar vardır.
Buradan hareketle, dünyada turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin tartışılması amacıyla 5. Uluslararası Turizm ve Cografya Sempozyumu Üsküp’te düzenlenecektir. Bu kapsamda, turizm alanında somut projelerin geliştirilmesi, Türk ve Balkan Dünyası’nın bütünleşmesinde turizmden nasıl faydalanılabilineceğinin değerlendirilmesi ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akademisyenlerin, araştırmacıların, uzmanların, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak faydalar üretmelerini sağlamak sempozyumdan beklenen diğer çıktılardır.
Özel Konular
Türk ve Balkan Dünyası Turizm Coğrafyası
 • Türk ve Balkan Dünyasının Bütünleşmesinde Turizmin Rolü
 • Türk ve Balkan Dünyasında Kültürel Etkileşim ve Turizm
 • Türk ve Balkan Dünyası Turizm Planlaması ve Politikaları
 • Türk ve Balkan Dünyası ve İpek Yolu
 • Türk ve Balkan Dünyası ve Kültür Turizmi
 • Gastronomi
 • Rehberlik
 • Turizm ve Seyahat
 • Turizm ve Teknoloji
 • Turizmde Dijital Pazarlama ve İnovasyon
 • Turistik Ürün Çeşitlendirmesi
 • Sürdürülebilir Turizm
 • Destinasyon Yönetimi
 • Kültürel Miras
 • Turizmde Yeni Eğilimler
 • Turizmle İlgili Diğer Konular
 • Danışma Kurulu
 • Yrd. Doç. Dr. Ümit SORMAZ-Necmettin Erbakan University
 • Araş. Gör. Mustafa YILMAZ-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Arş. Gör. Zekeriya YETİŞ
 • Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Ceyhun Can ÖZCAN-Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Dr. Ceyhun Can ÖZCAN-Necmettin Erbakan Üniversitesi,
 • Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR-Necmettin Erbakan Üniversitesi,
 • Dr. NEŞE KÖKTÜRK-Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şermin ŞENTURAN-Bülent Ecevit Üniversitesi,
 • Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ-Necmettin Erbakan Universitesi
 • Dr. Hamide SALHA – Namık Kemal Üniversitesi